23.12.2018, 11:05

EWDEKİ BUZAGU ÖKÜZ BOLMAS. = EV İÇİNDE BAKILAN BUZAĞI ÖKÜZ OLMAZ

EWDEKİ BUZAGU ÖKÜZ BOLMAS. = EV İÇİNDE BAKILAN BUZAĞI ÖKÜZ OLMAZ. 

DİVÂNÜ LÜGÂT’İT-TÜRK - Kaşgarlı Mahmut - 1072 yılı:
-Besim Atalay- Türk Dil Kurumu - 1939 yılı – Ankara

Buzagu = Buzağı.
Şu savda dahi gelmiştir.: 
Ewdeki buzagu öküz bolmas. = Ev danası öküz olmaz. (*)

 Bu sav, saygınlıkta, erdemde yükselmesine karşılık yakınlarının onu yine çocuk sayması, çocuk gibi gördüğü kimseler için söylenir.

(*) Bugün bu sav, Orta Anadolu’da “EV DANASI TOSUN OLMAZ” diye kullanılmaktadır. – Besim Atalay. I. CİLT 446. s.
--- ---          ---  
TÜRKÎDE DİRLER: EVİN TAYI AT OLMAZ, EV DANASI ÖKÜZ OLMAZ. – TÜRK ATASÖZÜ

 “Şöyle müsta’meldir kim: Arab’dan ve Acem’den gelene ma’rifetinden ziyade amel olunur; ammâ hemşehrîye her ne kadar ma’rifeti var ise riâyet olunmaz. Türkîde dirler: EVİN TAYI AT OLMAZ, EV DANASI ÖKÜZ OLMAZ”. 

 [Şöyle kullanılmaktadır: Arap’tan, Acem’den (Farslardan) gelene yeteneğinden, gereğinden daha çok değer verilir; Ancak, yerli olana ne denli yetenekli olursa olsun değer verilmez. 
 Türkçede derler.: EVİN TAYI AT OLMAZ, EV DANASI ÖKÜZ OLMAZ.”]

NEŞÂTÎ (ölümü: 1674)

Yorumlar (0)