28.02.2022, 15:21

İNANÇ

“İnsanlar, tercihlerini yapar ama inançları için mücadele ederler. Bir tercih insanı yerine bir inanç insanı olun.”

Her şey yüce Yaratan’ın belirlediği bir kader üzerine yaratılmıştır ve hiçbir şey başıboş ve kendi haline bırakılmamıştır.

Yaratılmışların en seçkini ve en şereflisi olan insan da yaşamını tek başına sürdüremez. Her insanın yaşamı diğerlerine bağlıdır ve ne kadar güçlü olursa olsun birbirine, sevmeye ve inanmaya ihtiyacı vardır. Toplum halinde birlikte yaşamanın da anlamı budur.

Yüce Yaratan’a inanıp güvenen insan, başına gelen olaylara da son derece teslimiyetli olan kişidir. Bunun bilincinde olan, şartlar ne olursa olsun bu teslimiyetle tevekkül eder ve asla olumsuz düşüncelere kapılmaz.

Yaşadıkları olayların hep güzel yönlerini gören insanlar, hayatı boyunca karşılaştıkları bütün olaylarda olumluluk sergilerler ve kendilerine bir ders çıkarmayı bilirler. Çünkü inançlı insan kendine güvenen ve yüreğinde daima sevgi ve umudunu yaşatandır.

İnançlı insanların bu tevekkülü ile ilgili olarak yüce Allah (c.c) şöyle buyurmuştur; “De ki; Allah’ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevla’mızdır ve müminler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”

Bu sebeple hayatımızı devam ettirirken karşılaştığımız olaylara olumlu yaklaşım sergileyebilmeliyiz. Unutmamak gerekir ki geliştirdiğimiz her olumsuz düşünce, yanlış yöne atılmış bir adımdır. Yanlış yöne gitmemek için sahip olduğumuz inançla kendimize güvenmeli ve olumlu düşünerek kendimizi motive etmeyi bilmeliyiz.

Nasıl ve neye inanırsak öyle yaşarız ve inandığımız ölçüde de sahip oluruz.

Başarmak için de önce inanmak gerekir.

“İnanç, görünmeyene inanmaktır, eğer görünmeyene inanıyorsanız başkalarının görmediklerini de görürsünüz.”

İnançlarımıza hizmet etmezsek yalnızca hayal kurmuş oluruz.

İnanç ve iman deyince aklımıza Yaratan ve onun yarattıklarına inanmak gelir.

“Yaratanı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Tanrı dedin mi öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok, eğer, Tanrı dedin mi evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcuttur” der Tebrizli Şems.

Yani nasıl inanır ve düşünürsek hayata ve olaylara da öyle bakar ve yaklaşım sergileriz.

Yaşadığımız bu dönemde belki de insanların birbirinden uzaklaşması ve sevememesinin en büyük sebebi, olaylar karşısında sergilenen olumsuzluklar ve gösteremediğimiz tevekkül değil midir?

Birbirimizi dinlemediğimiz için anlayamamak ve bu yüzden de kavgalardan kurtulamamak ve bir hoşgörüsüzlük ve saygısızlık içinde yoğrulmak.

Önce kendimize ve bizi Yaratan’a inanmak ve O’na inancımızdan insan olarak bezendiğimiz gönül güzellikleri ile etrafımıza bakmak. Yaratan’ın bize sunduğu düşünebilme yeteneğini olumlu, kendimizi geliştirmeye yönelik ve sevgi merkezli kullanmak.

Şartlar ne yönde olursa olsun ve olaylar ne yönde gelişirse gelişsin, inançlı ve kadere tam teslim ve tevekkül içinde olanlar, olaylar planladıkları gibi olmasa da bunun yüce Yaradan’ın takdiri olduğunu düşünür ve her olayda hayırlı yönler ararlar. Asla ümitlerini kaybetmezler.

“Gördüğünde size Allah’ı ve ilmiyle ahreti hatırlatan, konuştuğunda bilginizi artıran, sizin için en hayırlı arkadaştır” der iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz (s.a.v).

İnanmanın Yaradan’dan isteyişi ise duadır ve “Dua temiz kalplerin tam bir teslimiyetle Rabbine yakarışıdır.”

Manevi iklimiyle hayat bulduğumuz mübarek üç aylarda yer alan ve yüce Yaradan’a inanç olarak yakınlığın en üst derecesi olan Miraç’ın anlam kazanması ise bizim Yunus’un “Gönül, insanın kıblesidir. Kırmayın!” ifadesinde anlamını bulan kalplerin O’na yaklaşmasıyla olur.

Hem fert hem de toplum olarak manevi yükselişler ile inancımızı daha da kuvvetlendirmesi, sağlık ile bu günlerde daha da anlam kazanan sevgi, saygı, huzur, birlik, dirlik ve bereket getirmesi duasıyla Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

Gönüllerinde samimi bir inanç taşıyarak Yaradan’a kulluk vazifesini getirenlere selam olsun…

Yorumlar (0)