Kazakça Sayılar, Kırgızca Sayılar

Kazakça Sayılar, Kırgızca Sayılar

Kazak Türkçesi, Kazakça, Kazakça Dersler

Kazakçanın temel kurallarını görsel haline getirerek ilginize sunduk.
Yararlı olması dileğiyle... Derleme (galeriye) tıklayınız.

Kazakça Sayılar

Нөл (Nöl) : Sıfır
Бір (Bir) : Bir
Екі (Eki) : İki
Үш (Üş) : Üç
Төрт (Tört) : Dört
Бес (Bes) : Beş
Алты (Altı) : Altı
Жеті (Jeti) : Yedi
Сегіз (Segiz) : Sekiz
Тоғыз (Toğız) : Dokuz
Он (On) : On
Жиырма (Jïırma) : Yirmi
Отыз (Otız) : Otuz
Қырық (Qırıq) : Kırk
Елу (Elw) : Elli
Алпыс (Alpıs) : Altmış
Жетпіс (Jetpis) : Yetmiş
Сексен (Seksen) : Seksen
Тоқсан (Toqsan) : Doksan
Жүз (Jüz) : Yüz
Мың (Mıñ) : Bin
Миллион (Mïllïon) : Milyon
Миллиард (Mïllïard) : Milyar

KIRGIZCA SAYILAR

Kırgızca 1′den 10 ‘a kadar sayılar
bir
eki
üç
tört
beş
altı
ceti
segiz
toguz
on
20 – cıyırma
100 – cüz

SANDARDI ÜYRÖNÖLÜ
Sayıları öğrenelim

Nöl→Нөл: Sıfır (Nöl,yabancıca)
Bir→ Бир: Bir
Eki→Эки: İki
Üç→Үч: Üç
Tört→Төрт: Dört
Beş→Беш: Beş
Altı→Алты: Altı
Jeti→Жети→Ceti: Yedi
J→Ж: C
Segiz→Сегиз: Sekiz
Toguz→Тогуз: Dokuz
On→Он: On
On bir: Onbir
On eki: Oniki
Jıyırma→Жыйырма: Yirmi
Otuz→Отуз: Otuz
Kırk→Кырк: Kırk
Elüü→Элүү: Elli
Altımış→Алтымыш: Altmış
Jetimiş→Жетимиш→Cetimiş: Yetmiş
J→Ж: C
Seksen→Сексен: Seksen
Tokson→Токсон: Doksan
Jüz→Жүз→Cüz: Yüz
J→Ж: C
Miñ→Миң: Bin (Silifke-Keben yöresinde biñ)

Yorumlar (0)