İsim Konusu YGS-LYS Konu Testleri 1

İsim Konusu YGS-LYS Konu Testleri

İsim Konusu YGS-LYS Konu Testleri

1. Aşağıdaki dizelerden hangisinde iyelik eki almış birden çok sözcük vardır?

A) Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye

B) Ruhuma su gibi akıyor sesin

C) Bir kere göründün, kayboldun neden?

D) Sanırım ki bahçelerde sesin var

E) Mehtap, yine senin için doğacak

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtme durumu eki alan bir ad kullanılmamıştır?

A) Kolunu çarpınca bardaktaki suyu döktü.

B) Gözlüğü, dün senin odanda kalmış.

C) Son soruyu ikinci okuyuşta anlayabildi.

D) Bu sesi her sabah mutlaka duyuyorduk.

E) Geçen hafta bu kitabı Özgür'e vermiştim.

3. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "çoğul, iyelik ve hâl eki"nin bir arada kullanıldığı sözcük vardır?

A) Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış

B) Tertemiz hislerine günah nedir katmamış

C) Nicedir susmayı bilmez, susamış dillerimiz

D) Sinemizden savurur göklere hicran ateşi

E) Gönlümün, yıllar da geçse sönmez asla ateşi

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "topluluk ismi" kullanılmıştır?     

A) Ayaş yollarında kervanın mı var?

B) Beni öldürmeye fermanın mı var?

C) Seninle olayım da dünya gözümde değil.

D) Şimdi gök daha mavi, deniz bir başka güzel.

E) Gözlerim hep böyle yollarda kalmasın gel.

5. (I)Mutsuzların (II)yaygın olduğu bir toplumda, çok az (III)sayıdaki mutlu (IV)görünen insanın da gerçekten mutlu (V)olması düşünülemez.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yönüyle farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

6. I. Ayaş yollarından aştım da geldim

II. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim

III. Güzeller içinden seçtim de geldim

IV. Yandım Allah, yandım; yandırma beni

V. Derin uykulardan kaldırma beni

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde hâl eki almış birden çok sözcük vardır?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) I. ve IV.   E) II. ve V.

7. I. Aşk bağından çiçek verirsin diye,

II. Yollarına baktım, gelirsin diye,

III. Gönlümden geçeni bilirsin diye,

IV. Kaderde ayrılık olmasın diye,

V. Dilek ağacına mendil bağladım.

Numaralanmış dizelerin hangisinde iyelik eki almış sözcük yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. Bu semtte, o fiyatlara ev bulamazsınız.

"-ler, -lar" çoğul eki aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?

A) O sıralarda ben ilkokula yeni başlamıştım.

B) Bir zamanlar bu bölgede büyük çınar ağaçları varmış.

C) Adam işini gücünü bırakıp Afrika'lara gitmiş.

D) Dün akşamdan beri çocuk ateşler içinde yanıyor.

E) Bu bölgede yaşayan insanlar balıkları da denizi de çok severler. 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "-e, -a" eki eklendiği isme "yönelme, yaklaşma" anlamı katmamıştır?

A) Küçük kız, zili duyunca kapıya koştu.

B) Dün akşam evine geç saatlerde gelebildi.

C) Sık sık saate bakıyordu, fakat zaman geçmek bilmiyordu.

D) Bugün kimse gelmez, boşuna beklemeyin.

E) Pazar günü babamla İzmir'e gideceğiz.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-cık, -cik" eki küçültme göreviyle kullanılmıştır?

A) Suyun yüzünde sürekli kabarcıklar oluşuyordu.

B) Gelincik; adı güzel, ama oldukça tehlikeli bir hayvandır.

C) Bazı balıklarda ayıklanacak kadar kılçık yoktur.

D) Kovalarıyla kum taşıyan küçükler, öğleye kadar bir tepecik oluşturdular.

E) Günlük dilde kullanılan sözcük sayısı çok fazla değildir.

11. I. Bahçemde bir bahar günü (I)açarak.

II. Daha yaz (II)geçmeden (III)sarardı gülüm.

III. Ne hazin (IV)duruyor, saçlarında ak

IV. Böyle tez (V)solacak ne vardı gülüm!

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kök yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

12. Ufuk'u böyle bir toplantıya, ilk kez kardeşi getirmişti. Ufuk anlatılanları dinliyor, çevresindeki her şeye dikkatle bakıyordu. İlk gün anlatılanlardan pek bir şey anlamadığından canı çok sıkılmıştı.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden kaçı hâl (durum) eki almıştır?

A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

13. Aşağıdakilerden hangisinde çoğul eki almış sözcük yoktur?

A) Önümüze hep engel çıkardılar.

B) Engeller aşılmak için vardır.

C) Kendine güvenenler hedefine ulaşır.

D) Gün gelir unutulur, tüm sıkıntılar.

E) Kıymetini bilmek gerek güzelliklerin.

14. Bir çoban yaslanmış (I)pınar dibine,

Çalar (II)kavalını inceden ince.

(III)Gün batıp ovaya (IV)sürü inince

Kaval ağlar, (V)çoban ağlar, göz ağlar…

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi "somut, tekil isim" değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

15. Bir kara sevda benim bağladı kaderimi.

Aşkın bitmez yoluna koydum dertli serimi.

Yüz bin âşıkın olsa tutmaz benim yerimi.

Aşkın bitmez yoluna koydum dertli serimi.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden kaçı iyelik (aitlik) eki almıştır?

A) 3   B) 4   C) 5   D) 6   E) 7

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtme durumu eki alan sözcük vardır?

A) Her çocuğun bir ağacı olmalı, derlerdi.

B) "Bu kimin kalemi?" diye sordu.

C) Hangi çocuğu çağıracağına karar veremiyordu.

D) Kardeşi hasta olduğu için çok üzgündü.

E) Tatilde okuyacağı kitabı yokmuş.

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-B  3-B  4-A  5-A  6-E  7-D  8-A  9-D  10-D  11-C  12-C  13-A  14-D  15-C  16-C

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (0)
23°
açık