12. Sınıf (Lise 4) Türk Edebiyatı Dersi Konuları

12. Sınıf (Lise 4) Türk Edebiyatı Dersi Konuları

I. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-....)

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu

II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER

Cumhuriyet Dönemi edebiyatına ait öğretici metinleri inceleme

Öğretici Metin Örnekleri
1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme
2. Makale
3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi Yazısı
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra (Anı)
5. Fıkra

III. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

Ayrıca bkz. Konu anlatımı -> Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

1. Öz (Saf) Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1940)

Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme

Necip Fazıl Kısakürek,

Ahmet Hamdi Tanpınar,

Ahmet Muhip Dıranas,

Ziya Osman Saba,

Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu'ndaki diğer isimler)

Cahit Sıtkı Tarancı

2. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1940)

1920-1940 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme

Nazım Hikmet Ran

Yahya Kemal Beyatlı

Necip Fazıl Kısakürek

Mehmet Akif Ersoy

*Aycıca bakınız-> Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir?

3. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir ve Şairler (1920-1950)

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme

Faruk Nafiz Çamlıbel

Ahmet Kutsi Tecer

Kemalettin Kamu

Orhan Şaik Gökyay

Zeki Ömer Defne

Arif Nihat Asya

4. Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1950)

Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme

Orhan Veli Kanık

Melih Cevdet Anday

Oktay Rifat Horozcu

5. Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940-1960)

Rıfat Ilgaz,

Cahit Irgat,

A.Kadir,

Suat Taşer,

Enver Gökçe...

gibi şairlerin eserlerinden seçilen metin parçaları millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren, saf şiir anlayışına bağlı olan şiirlerle karşılaştırılır. Tema, dil, ahenk bakımlarından farklılıkların belirlenmesi istenir.

6. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir (1940-1960)

Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri incelemek

Gruplar oluşturan öğrencilerin, 1930'lu yılların ortalarından İkinci Yeni'ye kadar millî ve memleketçi, toplumcu gerçekçi ve Garip şiiri dışında şiirde gerçekleşen arayışları kavrama ve farklı şiir tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı problem olarak belirlemeleri sağlanır. Bu dönemin özelliklerini sezdiren;

Fazıl Hüsnü Dağlarca,

Behçet Necatigil,

Asaf Hâlet Çelebi,

Cahit Külebi gibi 1940'larda eser vermeye başlayan sanatkârların şiirleri;

1950 başlarında "Mavi Hareketi'ne mensup oldukları kabul edilen

Attilâ İlhan,

Ahmet Oktay ve daha sonra aynı doğrultuda şiir yazan

Hilmi Yavuz gibi isimlerin şiirleri;

1960 sonrasında mistik bir duyarlılıkla bu başlık altında belirtilen özellikleri taşıyan şiir yayımlayan;

Erdem Beyazit,

Cahit Zarifoğlu;

Millî Edebiyat Dönemi duyarlılığını değişen şartlarda sürdüren

Mehmet Çınarlı,

İlhan Geçer,

Yavuz Bülent Bakiler ve

Yahya Akengin gibi

şairlerin eserlerinden metinler seçilir. Seçilen metinlerden ve sıralanan kazanımlardan, açıklamalardan ve daha önce verilen etkinliklerden yararlanarak bu şiirler yapı, ahenk, tema, dil bakımlarından incelenir. Sözü edilen zevk ve anlayışın yenileşen şiirde varlığını nasıl sürdürdüğü sezdirilir.

7. İkinci Yeni Şiiri (1950-1965)

İkinci Yeni şiirlerini inceleme

Cemal Süreyya

İlhan Berk

Edip Cansever

Turgut Uyar

Ece Ayhan

Ülkü Tamer

Sezai Karakoç

8. İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960-1980)

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme

1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren,

İsmet Özel,

Süreyya Berfe,

Nihat Behram,

Ataol Behramoğlu,

Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme

9. 1980 Sonrası Şiir

1980 Sonrası Şiirini inceleme

10. Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

1.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye-Roman)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye

a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışına Bağlı Kalınarak Yazılan Hikâye ve Romanları inceleme

Ayrıca Bakınız -> Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

b. Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek

c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Hikâye ve Romanları inceleme

Peyami Safa,

Ahmet Hamdi Tanpınar,

Tarık Buğra,

Samiha Ayverdi,

Mustafa Kutlu gibi yazarların eserlerinden metinler

d. Modernizmi esas alan anlatmaya bağlı edebî metinleri inceleme

Sait Faik,

Haldun Taner,

Yusuf Atılgan,

Vusat O. Bener,

Bilge Karasu,

Nezihe Meriç,

Attila İlhan,

Adalet Ağaoğlu,

Ferit Edgü,

Rasim Özdenören,

Füruzan,

Oğuz Atay

Orhan Pamuk gibi yazarların eserlerinden metinler

2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri )

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro

Göstermeye bağlı edebî metinleri inceleme

Güngör Dilmen

Haldun Taner

Refik Erduran

Turan Oflazoğlu

Recep Bilginer

Necati Cumalı

Cevat Fehmi Başkut

Turgut Özakman gibi yazarların eserlerinden metinler

3. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri, Sanatçıları, Eserleri; Edebi Topluluklar

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının genel özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunma

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Yorumlar (0)