Lise 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Müfredatı (Öğretim Programı) Konuları

Lise 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Müfredatı (Öğretim Programı) Konuları

Önemli Açıklama:

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 9. Sınıf (Lise 1) "Dil ve Anlatım Dersi Müfredat/Öğretim Programı" uygulamadan kaldırılmıştır.

9. sınıflardan başlamak üzere 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yeni ismiyle "2015 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı" uygulanacaktır.

Ayrıca bakınız-> 2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

2011 Öğretim Programına Göre 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Üniteleri/Konuları

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

İletişim
- Dilin İşlevleri

İnsan, iletişim ve Dil

Dil-Kültür İlişkisi

İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Ayrıca bkz. » 1.Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

Dillerin Sınıflandırılması

Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

Telaffuz (Söyleyiş)

Türkçenin Sesleri ve Özellikleri

Yazım (İmla) Kuralları (öğretim programından kaldırıldı)

Noktalama işaretleri (öğretim programından kaldırıldı)

Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş) Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Ayrıca bakınız » 3. Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

Kelimede Yapı

Kelimede Anlam 
  a. Kelimede Anlam ve Kavram 
  b. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması
     I. Anlam Çeşitleri 
    II. Anlam ilişkilerine Göre Kelimeler 
    III.  Kelimelerde Anlam Değişmeleri 
  c. Kelime Grupları

Kelime (Sözcük) Bilgisi Ünitesi Ölçme ve Değerlendirme Soruları 

Ayrıca bakınız » 4. Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

 V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

Cümlenin Öğeleri (öğretim programından kaldırıldı)

Cümlenin Yapısı (öğretim programından kaldırıldı)

Cümlede Anlam 
     a. Cümlede Anlamın Oluşması

Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler 
     a. Haber Cümleleri -Haber (Bildirme) Kipleri
     b. Dilek-İstek Cümleleri
     c. Soru Cümleleri
     d. Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle

Anlamlarına Göre Cümleler

Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Göre Cümleler

Anlatım Bozuklukları (öğretim programından kaldırıldı)

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Ayrıca bkz. » 5. Ünite Öğretim Programı ve Açıklamaları

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

Anlatım Birimi Olarak Paragraf

Paragrafta Yapı

Paragrafın Boyutu

Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce

Paragraf Çeşitleri

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Metin ve Paragraf

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

Yorumlar (0)