Ünsüz Uyumu Nedir?

Ünsüz Uyumu nedir?


Yazım Kuralları


Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır: aç-tı, aş-çı, bak-tım, bas-kı, çiçek-ten, düş-kün, geç-tim, ipek-çi, seç-kin, seç-ti, süt-çü vb. Yumuşak ünsüzle biten kelimeler ise yumuşak ünsüzle başlayan ekler alır: al-dı, an-dı, bil-gi, del-gi, göz-cü, ver-di, yol-da vb.

Türkçede ünsüzler ikiye ayrılır:

1. Sert ünsüzler:            FıSTıKÇı ŞaHaP

2. Yumuşak ünsüzler:    B, C, D, G, Ğ, J, L, M, N, R, V, Y, Z

  • f – s – t – ç – ş – h – p t – ç – k
  • ç →Türk – çe diş – çi kitap – çı
  • t  →sınıf – ta git – ti düş – tü
  • k →bas – kı et – ki as – kı

Dilimizde sert ünsüzle biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır: aç-tı, aş-çı, bak-tım, bas-kı, çiçek-ten, düş-kün, geç-tim, ipek-çi, seç-kin, seç-ti, süt-çü vb.

Yumuşak ünsüzle biten kelimeler ise yumuşak ünsüzle başlayan ekler alır: al-dı, an-dı, bil-gi, del-gi, göz-cü, ver-di, yol-da vb.

Yorumlar (0)