08.12.2019, 11:08

SİYASET VE SANATÇI

SİYASET VE  SANATÇI

Siyaset , farklı  düşünen ,farklı  dinlere ,farklı  kültüre  ve geleneklere  bağlı  insanları  birleştirici  , birlik  ve  beraberliğinde  ise yol göstericidir . Siyaset bunu devam ettirici özellikleri ile  kendini  gösterir . Amacı  kişilerin  ve toplumun önündeki engelleri kaldırmak  ,yardımcı  olmaktır .

Siyaset , kamusal gücün  ve siyaset ehlinin, muhalefeti  ve  iktidarı  ile insan yaşamının niteliğini  korumak ve  gelişmesine   çalışmaktır .  Siyaset ,siyasiler için bir ikbal yeri değil   bir araç olmalıdır .

Hedef   ,adalet , özgürlük ,eşitlik ve  mülkiyet  gibi  temel hakların uygulanabilirliğinin   sağlanmasıdır  .

" Temal olan  , itaat etmeyle  , özgürlük arasındaki ince çizgiyi ve araındaki ilişkiyi belirlemektir "

Siyasetin  konusunu toplumda yaşayanlar  ve toplumsal düzen ile  devlet   oluşturur . Siyesette , siyasaet  takıntısı olan ve  siyasetle yatıp kalkan  her kesimden inanlardan kaçınmak gerekir . Genellikle zeki ve ilginç bir profil oluşturuırlar  ama  doğalarında " RÖZENANS "    eksiktir . Yani dünya  ile  insan , insan ile  insanlar arasındaki  bir  bütünlük ve titreşim oluşmaz . Bir  ritim  bozukluğu ve  daima bir engel  vardır ve  bunu  siyasetle kapatmaya  çalışırlar . Ve  bu  onları  şekilsiz  siyasetçi yapar .

" Vatanına  ,namusuna , şerefine , dinine ,diline  sahip çıkmak ,sahiplenmek asla  siyaset  değildir.  "

Yazılı ve görsel  medya  ve  sanal ortamda  ki  bazı  kalemşörler ,klavye  kahramanları ve  bu değerlere sahip çıkmayanlara millet   derler  ki ;  

Seni yücelten değerlerini ,var oluşunu geçmişini ilk müslüman Türk bilgini Kaşgar'lı Mahmut'u , İbn-i Haldun'u ,Kutadgu Bilig-i yazan Yusuf Has  Hacib'i ,Alpaslan'ı ,   Fatih'i   yok  sayacaksın  .!

1200   yıllık    geçmişini  ,toplumun ve ülkenin  vatan aşkını ,bayrak  sevdasını anlamayacaksın ,yönünü  , yozlaşıp ,yabancılaşıp  bilerek  veya  bilmeyerek ülkenin geleceğini milletine değil ,Batı aşıklarına ,Nato sevicilerine ,Avrasyacılara ve küreel güce hizmet edenlere  dayayacaksın hele  de vatanın bekası  mevzubahis  olduğunda kirli siyaset    ve  syasi ikbal peşinde  koşacaksın ve  sonra ;

Ben anatçıyım ,sosyal demokratım ,batılı aydınım ,çağdaş Atatürk'çü yüm   ,vatanıma  ,dinime bağlıyım diyeceksin ! 

Hırs ,kin  ve  nefreti,  ideallerinin ,siyasal düşüncelerinin ,demokrasinin ve insanlığının önüne geçenler samimi değildir . Dava adamı kendi düşüncelerini ,fikirlerini söyler ve olgunluk içinde eleştirileri  karşılar . Karşıt fikirleri kabul eder  veya  etmez  ama  kimseyi küçümsemek ,aşağılamak  gibi  bir lüksü olamaz ve  hakkıda  yoktur  .

" nsanları inandıkları  şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha  zordur .  "    ( E  . RENAN  )

" Millet olmak için aynı etnik kökenden gelmek değil ,ülkü etrafında aynı idea etrafında  toplanmaktır ." ( E. RENAN )

                                                                                   E.  SEVİN

Yorumlar (0)