"LOKOMOTİF" SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

"LOKOMOTİF" SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Lokomotif Sözcük Kökeni:
~ Fransızca locomotif "hareket ettiren", treni çeken makina < Latince loco moveri yer değiştirmek, hareket etmek.

Yorumlar (0)