Yeşim Sözcüğünün Kökeni: Yeşim Farsça değil Türkçedir!

Yeşim sözcüğünün kökeni Türkçedir!

Yeşim: Türkçe (Zümrüt: Arapça)

Kökeni en çok tartışılan sözcüklerden birisi de "yeşim" sözcüğüdür. Hemen belirtelim ki yeşim sözcüğünün kökeni Türkçedir. Farsça değil!

Yeşim sözcüğünü TDK bile Farsça olarak gösteriyor oysa bu sözcük Türkçeden Farsçaya geçmiştir. Farsların binlerce Türkçe sözcüğümüzü özellikle şiirlerinde kullanarak Farslaştırdıkları unutulan bir noktadır. Sözcüklerimizi kolayca Farsça/Arapça kökenlidir diye damgalama huyumuzdan vaz geçmeliyiz. İyi araştırmalarla bizim olan sözcüklerimizi geri kazanmayı öğrenmeliyiz. TDH Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Kökenbilim Sözlüğü'ndeki son derece doğru açıklaması aşağıdadır.

Dilbilimci olmayan Sevan Nişanyan'a göre köken açıklaması: ~ Fa yaşm/yaşb يشم/يشب değerli bir taş, yeşim << EFa/OFa yaşp a.a. ≈ İbr/Aram yaşpē יָשׁ֯פֵה a.a. ≈ Akad yaşpū a.a.

Tuncer Gülensoy Hoca'mızın dediği gibi, bütünüyle yanlıştır!

Dilimiz kimliğimizdir. 

Sözcüklerimizi kaptırmayalım...


İliştiriler: Yeşim kökeni nedir, kökenbilim, yeşim nedir, köken bulma, yeşim kelimesinin kökeni, yeşim kelimesinin kökeni nedir?

Yorumlar (0)