Yolluğ Tigin Ne Demek? Yolluğ Tigin Anlamı ve Açıklaması

Yolluğ Tigin Ne Demek? Yolluğ Tigin Anlamı ve Açıklaması

TDH Türk Birliği Türkçe Sözlüğü'nde geçmektedir. (Türk Lehçeleri Sözlüğü)
***
TÜRKİYE TÜRKÇESİ:

Türklerde bir san. Uğurlu prens anlamına gelir.
KÖKEN BİLGİSİ:

Yollığ:

  • 1. Mutlu, uğurlu, kutlu, mübarek
  • 2. Olgun, ergin
  • 3. Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut, bahtiyar.

Tigin Sözcüğünün Anlamı:

  • Prens, Eski Türkçe tégin köle, son dönemlerde ise bir soyluluk sanı olarak kullanılmıştır.
  • > Kökeni: Türkçe

Yolluğ Tigin Kimdir? (Yollug Tigin)

Orhun Kitâbeleri’nin yazarı (7.yy. sonları – 8.yy. başları).

Göktürk hakanlarından Kapağan Kağan’ın en küçük oğlu. Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin adına dikilen mezar taşlarını Tonyukuk’un emriyle kaleme aldı.

Yazıtlardan da anlaşıldığı gibi bilgin bir kişiydi. Türkçeyi çok iyi biliyordu. Yollug Tigin, akıcı bir üslupla Türklerin Çin esaretinden nasıl kurtulduğunu, İlteriş Kutlug Kağan ve oğulları Bilge Kağan ile Kültigin’in hizmetleri ve kahramanlıklarıyla Türk devletinin nasıl yükseldiğini anlatır. Türk edebiyatının bilinen en eski yazarlarından biri olarak edebiyat tarihinde önemli yer tutar.

>> İliştiriler: Türk Lehçeleri Sözlüğü, Yolluğ Tigin Ne Demek? Yolluğ Tigin Anlamı ve Açıklaması, Yolluğ Kökeni, Yolluğ Nedir?

Yorumlar (0)