21.09.2021, 19:08

TARİH YAŞANAN MI ,YAZILAN MI

          Günümüz tarihinin temelini atan filozof ve Tanrıbilimci Agustinus (M.S 354 – 430 ) 4.yy da tarih bir düzen ve döngüsellik taşır ifadesini “ Civitas Dei “ adlı eserinde belirtir .

İslam dünyasında 14.yy da Tunus’ lu ünlü düşünür ,devlet adamı ve tarihçi İbn-i Haldun’un “ Tarih tesadüf değil belli kurallar çerçevesinde gelişen bir olgudur “ ifadesini görürüz .

İbn-i Haldun’un ifadesiyle tarih bu güne rivayetler ve hamaset edebiyatıyla değil , araştırılmış ,belgelenmiş ,aralarında sebep ve sonuç ilişkileri kurulduğunda gerçek tarih olur .

Geçmişten geleceğe insan değişir ,dünya değişir . Bütün canlılar değiştiği gibi tarihte sürekli evrilir. Sorun bu döngü sekteye uğrar bir nedenle yavaşlarsa ya da tekerrüre düşerse yaşanır . Falih Rıfkı Atay’ın dediği gibi ;

“ Geçmiş geçmeyen olduğunda tarih tekerrür eder “.

İslam dünyasında yaşananlar F. Rıfkı Atay’ı doğrulamaktadır . Tarihe durağan bakan , kendini yenilemekten kaçınan ,döngüyü başaramayan İslam alemi tekerrüre düşüp gelişme gösteremediğinden emperyalizmin boyunduruğu yanında cehalet ile tanışması kaçınılmaz oldu .

Geçmişi anlamayanlar geleceğe yön veremez . Bu nedenle tarihin asla geçmişten kopmak ,geçmişi unutmak ve toplumu uyuşturmak gibi bir misyonu olamaz .Tarihimiz doğru bakış açısı , doğru bilgi ve gerçek  belgeler ile bize daima yol gösterici olacak , geleceğe ışık tutacaktır .

İç ve dış mihrakların etkisiyle tarihsel gerçekleri saptırmak , günün şartlarına uyarlamak , yaşanmamış bir tarih yanında , gerçeklerden uzak hayaller sunmak göstermelik boş hamasettir . Çalınan tarihimizin yerine konulan sahte tarihle yüzleşmek zorundayız .

Sir John Ranklin Goody bilinen adıyla antropolog “ Jack Goody “ ye göre bu hırsızlık Batı’nın dünyanın geri kalanının hafızasını kendi menfaatleri doğrultusunda formatlaması işlemidir .

Geleceğimiz gençler araştırmalı , sorgulamalı doğruları ve hatalarıyla gerçek tarihi mirasına sahip çıkmalıdır . Geleceği bilimin ışığında, aklı öne alan anlayış ve inançla tanımlamalı , döngüsünü tamamlamış evrilmiş bir medeniyeti inşa etmeyi tasavvur etmelidir .

Yorumlar (0)