TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ DERNEĞİ GENEL KURUL İLANI

Türkçenin Diriliş Hareketi Derneği’nin 2020 yılında yapılması gereken 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı içinde bulunduğumuz salgın süreci dolayısıyla ertelendiğinden, Derneğimizin 2017-2018-2019-2020 yıllarını kapsayan Genel Kurul Toplantısı, Ankara Valiliği 04.04.2021/17 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uyularak daha uygun şartlarda 17.05.2021 Pazartesi günü saat 12.00 de Ankara Türk Ocağı Salonu  (GMK Bulvarı Kutsal Ap. No:55/12 Maltepe/ANKARA) adresinde aşağıdaki Gündemle yapılacaktır.

    İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 24.05.2021 Pazartesi günü yapılacaktır.

TÜRKÇENİN DİRİLİŞ HAREKETİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1-Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2-Divan Teşekkülü

3-Dernek Başkanının Açış Konuşması

4-Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Denetim Kurulu Raporlarının okunması

5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı müzakeresi ve kabulü

6-Tahmini Bütçe

7-Yönetim (7 asil 7 yedek), Denetim (3 asil 3 yedek), Disiplin (3 asil 3 yedek)

   Kurullarının seçimi

8-Dilek ve Temenniler

9-Kapanış

                   

Yorumlar (0)