GUSÜL, ABDEST ve GUSÜL ABDESTİ TERİMLERİNİN YANLIŞLIĞI
GUSÜL, ABDEST ve GUSÜL ABDESTİ

Türkçede kullanılan iki dinsel terim olarak "gusül" ve "abdest" sözcüklerinin anlamını biliyor musunuz?

Abdest (âb-ı dast), Farsça bir sözcüktür ve bire bir anlamı, "el suyu"dur (ab: su, dast: el). Demeli abdest alma, "el yıkama" demektir.Gusül ise Arapça bir sözcüktür. Gasil sözcüğü ile ilişkilidir. Anlamı doğrudan "yıkama" demektir. Gasilhaneler (Arapça + Farsça) de "yıkama evi"dir.Şimdi gelelim işin ilginç yanına...


Bizde "boy abdesti" (boydan yıkanma) yerine "gusül abdesti" denen bir söz vardır. Türkçesi ile "yıkanma yıkanması" oluyor.

Oysa abdest ve gusül yerine "arınma, yıkanma, yunma" gibi Türkçe sözcüklerden birini kullansaydık kutsal olan inançta böyle gülünç sözler türemeyecekti.

Karahanlılar döneminde yapılan Kuran çevirisinde "boy abdesti" yerine "yunma" denmiştir. Namaz için alınan abdeste ise başka bir sözcük, örneğin "yunum" veya "yıkanım" gibi bir terim türeterek ikisini ayırabilir ve "gusül abdesti" gibi gülünçlüklere hiç düşmeyebilirdik.

Yorumlar (0)