Türk olmak ne demektir?

TÜRK OLMAK NASIL BİR DUYGUDUR

Türk Olmak…

Aslında çok şeydir, Türk olmak.

Türk olmak, Osmanlı'nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi... O da ne borçmuş be öde öde bitmiyor... Kosova'da ve Bosna'da, Batı Trakya'da ve Makedonya'da bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesabını şimdi vermektir.

Türk olmak; - Kıbrıs'ta, - Hocalı'da, - Anadolu'da ve Balkanlar'da soykırıma uğrayıp - karşılığında yapmadığın soykırımla suclanmaktır.

Türk olmak; - faşist olmaktır, - vatanına, milletine, tarihine sahip çıktığında… - demokrat ve cağdaş olmaktır, - vatanına, milletine, tarihine sövüldüğünde…

Türk olmak lisanının Avrupa'da yasaklanmasıdır ve yine Türk olmak kendini ve derdini anlatamamaktır. Avrupa'da hor görülmek Türk olmaktır, - ataların bir kaç asır önce Viyana'yı kuşattığı için ,hoş görülmemektir - Tabii ki - sadece kuşatıp; Napolyon gibi bütün Viyana'yı yakmadığın için.

Türk olmak; - Selanik'te Pontus Anıtı'nın, - Viyana'da çiğnenen yeniçeri minberinin ve - Malta'da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önünden geçmektir. Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir. - Üç kıtadan dönüp, - bir küçükyarımadada misafir muamelesi görmektir. - Sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır, aynı zamanda sayısız imparatorluk yıkmak da Türk olmaktır. Türk olmak; - Arabaya koşulan ilk atın vatanında, - ilk yazılı antlaşmanın imzalandığı yurtta, - yazının bulunduğu, - paranın icat edildiği - her metrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta, - kalkınmak icin yabancı sermaye beklemektir.

Türk olmak; - Truva'dan bu yana, - Sümer'den bu yana serpilerek gelse de, - tarihten eski bu topraklarda, - bütün zamandan damıtılarak gelen yüksek değerlerine rağmen, - bir haftalık balıksal hafiza ile yaşamaktır. - Doğu Roma'yı da - Batı Roma'yı da yıkıp, - yeni Roma imPARA torluğu olan AB'ye girmeye calışmaktır, Türk olmak.

Türk olmak; - Mostar'da köprüdür, - Kerkük'te kaledir, - İstanbul'da Kızkulesi'dir, - Anadolu'da buğdaydır, - Çukurova'da pamuktur, - Ege'de tütün, - Karadeniz'de fındık, - Trakya'da ayçiçeğidir. Ama GDO'suyla oynanmadan önce...

Türk olmak; - Çanakkale'de ölmektir. - Çanakkale'de ölmeden önce düşmana su vermektir, - onun yaralısını sırtında kendi hastanesine taşımaktır. - Düşmanın ardından rahmet okumak, - kanlısından helallik almaktır. - Kar yağdığında kayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir. - Balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır. - Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır.

Türk olmak; - harap bir ülkede, - zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip, - tahtadan kılıç ve ipten üzengi ile, - paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen, - yedi düvele yine de meydan okumaktır.

Türk olmak; - askere davul-zurna ile, kına yakıp uğurlamaktır, - belki de şehit olup dönmeyeceğini bilerek.

Türk olmak; - annenin, şehit oğlunun ardından; 'Bir oğlum daha olsun, onu da vatan icin göndereceğim.' demesidir. - Babanin gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken,onun komutanına 'Vatan sağolsun!' komutanım demesidir.

Türk olmak; - 'Türk çayında radyasyon olmaz!' yalanları ile, - 'Gusül abdesti alana AIDS bulaşmaz!' yalan dolanları ile yaşamaktır. Her hükümetin - enkaz devraldığı, ama - asla ardında enkaz bırakmadığı ülkede olmaktır.

Türk olmak; - Ecdadın yaşadığı kıtlıktan dolayı, çayın yanında gelen şekerden fazla olanı garsona geri vermektir. - Ayni nedenle Türk olmak, yemeği ziyan etmekten korkmaktır. - Göz hakkına, diş kirasına saygıdır.

Türk olmak; - Evindeki bir kap aşın yarısını Tanrı misafirine vermektir. - Kendi yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.

Türk olmak; - milli maçta ağlamaktır. - Ayhan Işık'a, Belgin Doruk'a aşık olmaktır. Türk olmak; - aşkını ölesiye sevmektir. - Aşkı icin ölmektir, ve hatta bazen - öldürmektir. - Sevdiceğinin elini bir kez tutamadan, toprağa girmektir. En güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir. Eşkiyaya türkü yakmaktır, Türk olmak. Milletine sövmektir, ama başkasına sövdürmemektir, Türk olmak.

Türk olmak; - Yunus'u bilmektir, - Aşık Veysel'i sevmektir. - Mevlana'yi, Haci Bektaş-i Veli'yi ve Hoca Yesevî'yi - tek bir satırını okumasa da yüreğinde taşımaktır.

Türk olmak; - saz çaldığında, - ney üflendiğinde, - kös dövüldüğünde ve kaval çaldığında, - yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir, - bir de Yemen Türküsü'nde... - Hayatın sana verdiklerine 'Nasip', - vermediklerine 'Kısmet' demektir. - Her işin 'Hayırlısına' inanmaktır ve - ağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.

Türk olmak; - Asya'da batılı, - Avrupa'da doğulu diye tepki görmektir. Irk sözünü bilmeden yaşamak, yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmektir. - Magazin programları ile dizilerin arasına sıkışsa da, - silkinip üzerindeki ölü toprağını atabilmektir.

Türk olmak; - mahalle maçı için ayni saatte, - on kişi buluşamazken, - milyon kişinin bir araya gelmesidir. - Tavla oynarken bile kavga ederken, - milyon kişinin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir Türk olmak; - en zayif gününde bile dünyaya meydan okumak, - en dertli gününde bile her ufunetin bir şafakta biteceğini bilerek - tevekkül göstermektir. Zor iştir Türk olmak zor, Türk olmak; - Anadolu'da her düşen yağmur damlasına hamdetmek, - her çıkan başak için şükretmektir!..

Türk olmak, Binbir medeniyet mezarlığı olan Anadolu'da DİK durabilmektir !'..

Yorumlar (0)