Türk lehçelerinde yeni yıl kutlaması nasıl söylenir?

Türk lehçelerinde yeni yıl kutlaması nasıl söylenir?

Türkiye'mize, bütün Türk yurtlarına ve tüm dünyaya; sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir yıl diliyoruz...

 • Altay Türkçesi: Slerdi cangı cılla utkup turum!
 • Azerbaycan Türkçesi: Yeni iliniz mübarek olsun!
 • Başkırt Türkçesi: Hizzi yangı yıl menen kotlayım!
 • Çuvaş Türkçesi: Sene sul yaçepe salamlatap!
 • Füyu Kırgızcası: Naa cılıngar guttug bolsun!
 • Gagauz Türkçesi: Yeni yılınızı kutlerim!
 • Hakas Türkçesi: Naa çılnang alğıstapçam sirerni
 • Karaçay-Malkar Türkçesi: Cangı cılığıznı alğışlayma!
 • Karakalpak Türkçesi: Canga cılıngız kuttı bolsın!
 • Karay/Karaim Türkçesi: Sizni yanhı yıl bıla kutleymın!
 • Kazak Türkçesi: Janga jılıngız kuttı bolsın veya Janga jılıngız ben!
 • Kırım Türkçesi: Yangı ılıngız kaırlı (veya mubarek) olsun!
 • Kırgız Türkçesi: Cangı cılıngız kuttu bolsun!
 • Kumuk Türkçesi: Yangı yılıgız kutlu bolsun!
 • Nogay Türkçesi: Yanga yılıngız men!
 • Özbek Türkçesi: Yengi yılıngız mübarek bolsun!
 • Sarı Uygurca Türkçesi: Ak Ãy yahşi mo!
 • Şor Türkçesi: Naa çıl çakşı polzun
 • Tatar Türkçesi: Sezne yanga yıl belen tebrik item!
 • Tuva Türkçesi: Caa çıl-bile bayır çedirip or men!
 • Türkiye Türkçesi: Yeni yılınız kutlu olsun!
 • Türkmen Türkçesi: Teze yılınızı gutlayaarın! (Irak Türkmenleri) Yengi iliyiz (iliwiz) mubarak olsun!
 • Uygur Türkçesi: Yengi yılıngızğa mübarek bolsun!
 • Yakut Türkçesi: Ehigini şanga sılınan eğerdeliibin!

Türk lehçelerinde yeni yıl kutlaması böyle söylenir. Siz de dostlarınızla paylaşın lütfen.

Türkiye: yeni yıl, yılbaşı
Azerbaycan: yeni il
Türkmen: täze ýyl
Özbek: yangi yil
Kazak: jaŋa jıl
Kırgız: jaŋı jıl
Uygur: yéngi yil
Tatarca: yaña yıl
Başkurt: yaŋı yıl
Çuvaş: cönö cul
Karakalpak: jańa jıl
Kırım Tatar: yañı yıl
Kumuk: yañı yıl
Alança: jaŋı jıl
Nogay: yaŋı yıl
Sıbırca: yaŋa yıl
Salırca: yaŋı yıl
Gagauz: eni yıl
Karayçe: yaŋı yıl
Kırımçah: yengı yıl
Saqalī: saŋa cıl
Dolgan: haŋa cıl
Tıva: çaa çıl
Altay: canı cıl
Hakas: naa çıl
Şor: naa çıl
Soyıt: nâa çıl
Tofa: nâa çıl

Saygılarımızla...

Yorumlar (0)