Türk devletlerinin bayramları, milli ve dini bayramları

Türk devletlerinin bayramları, milli ve dini bayramları

Türk ülkelerinin bayramları, milli ve dini bayramları

Azerbaycan

  • 12 Kasım Anayasa Bayramı, 17 Kasım Milli Kalkınma Günü
  • 27 Kasım Kurban Bayramının ilk günü
  • 31 Aralık Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü

Kazakistan

  • 16 Aralık Bağımsızlık Günü

Kırgızistan

  • 7 Kasım Ekim Devrimi - Kurban bayramının ilk günü

Özbekistan

  • 27 Kasım Kurban Bayramının ilk günü
  • 8 Aralık Anayasa Bayramı

Tacikistan

  • 27-28-29 Kurban Bayramı

Türkmenistan

  • 27-28-29 Kasım Kurban Bayramı 3 gün
  • 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı

PARA BİRİMLERİ

Azerbaycan: Yeni Manat

Beyaz Rusya: Belarus Rublesi

Ermenistan: Dram

Gürcistan: Lari

Kazakistan: Tenge

Kırgızistan: Som

Moldova: Ley

Özbekistan: Sum

Rusya: Ruble

Tacikistan: Somoni

Türkmenistan: Manat

Ukrayna: Hrivna

Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan  Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları ise sıcak ve kuru geçer. Orta  Asya’da genelde iki mevsim; kış ve yaz olarak yaşanmıştır. Bu iklim ve dağlık coğrafik şartlar yerleşik ve tarımsal hayata elverişli olmamıştır. Bu nedenle  de geçim kaynaklarını hayvan ve hayvan ürünlerinden sağlamışlardır. Göçer konar hayat sürdüren Türkler kışın “kışlak”, yazın “yaylak” olarak yer değiştirmişler. Zor ve uzun geçen kıştan sonra yazın gelmesi adeta bir kurtuluş ve özgürlük olarak algılanır ve kutlama, eğlence ve coşkuyla karşılanır. Orta Asya Türklerinin, yazın  müjdecisi baharı, bir bayram olarak kutlamalarının sebebi buradan kaynaklanmaktadır.

 

Orta Asyalıların eski dini “Gök Tanrı” inancına dayanmaktadır. Tek tanrıya inanan bu insanların “Gök Tanrı”, evrenin ve  tüm canlıların  tek yaratıcısı anlamındaydı. Onlara göre başta insan olmak üzere tüm canlıların idaresi Tanrıya bağlıydı. Tabiatı ve hayatı o düzenliyordu. Bu nedenle de insanlar ondan dilek ve istekte bulunurlardı. Dolayısıyla insanlar her zaman  hayatları üzerinde mutlak söz sahibi olarak “Gök Tanrıyı” görürlerdi.  Bunun için de bayramlarına ona kurban keserek başlamışlardır. Kurban olarak da hayatlarındaki en önemli unsur olan atı tercih etmişler.

 

Orta Asya Türkleri XI. asırda topluca Müslüman olup, İslam medeniyetinin çemberine girerler. Bu dönemlerde peşi peşine devletler kuran  Türkler, milli zenginliklerini tümüyle koruyarak İslam topluluklarının içinde gelişmeye devam ederler. Fakat İran ve Arap kültürü bu bölgelerde nüfus edememiştir. Bayram, doğum, düğün ve  ölüm olaylarında eski Türk adetleri devam etmiştir. Aynı zamanda Türkler kendi dillerinin bütünlüğünü korurken yan yana yaşayan halkların  dillerinden de bazı kelime ve kavramları alıp kullanmışlar. Örneğin “nevruz” bunlardan biridir. Farsça kökenli bu kelime, Türk boylarında  da aynı anlam taşıyarak, yeni gün, başlangıç, canlanma manasına gelmektedir.

 

Dini Bayramların Dünü ve Bugünü

 

Dini bayramlar “kameri takvim”e göre hesaplandığı için her yıl aynı tarihe denk gelmez. Günlük gerilemeye denk gelen Ramazan  Şevval ayının ilk üç günü, Kurban bayramı ise Zilhicce  ayının onuncu gününde kutlanır. Orta Asya Türkleri İslamiyet döneminden önce “Gök Tanrı”ya inanarak Tanrı adına dilek ve isteklerini yerine getirilmesi için kurban keserek kutladıkları bayramı zamanla İslamiyet’in yayılmasıyla, İslam usullerine göre değiştirmişlerdir. Fakat Kırgız ve Kazak Türkleri eskiden beri süre gelen “Gök Tanrı” inanışlarını  İslam inanışları ile harmanlayarak devam ettirmişler.

 

Sovyetler Döneminde Orta Asya Türkleri  ister istemez Rus kültürünün etkisinde kalarak dinden ve dini inanışlarından uzak kalmışlardır. Bu Rus nüfusunun yoğun yaşadıkları  bölgelerde daha etkili olmuştur. Kazakistan’ın bundan daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Kırgızistan’ın Kuzey bölgesi bu durumdan daha çok etkilenirken, güney bölgesi; Oş ,Batken, Calalabad bölgeleri İslam dininin etkilerini  daha yoğun devam ettirmişler. Özbekistan ve Türkmenistan ise coğrafi olarak Fars kültürü ağırlıklı yaşanan Tacikistan’la iç içe yaşadıkları için bu olaydan en az etkilenen bölgelerdir. Buralarda İslam dininin etkisi her zaman daha baskın olmuştur. Dini bayramlar ve inanışlar bu bölgelerde her zaman varlığını sürdürmüştür. 1917’den 1991 yılına kadar süren bu dönem sırasında İslam dininden çok az haberi olan bir nesil yaşamıştır. Orta Asya Türkleri dönemin siyasi ve sosyal ideolojisine göre “Ateist” bir dönem yaşamışlardır.

 

1991 yılından itibaren Orta Asya Türkleri; Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle birlikte yepyeni bir dönem başlamıştır. Bir dönem neredeyse kendi halklarının inanışlarından uzak kalan bu ülkeler yeniden  milli diğerlerine ve manevi inanışlarına dönüş yaparak,  dini değerlerini canlandırmayı başarmışlardır. Türk Cumhuriyetleri bu  dönem içinde Türkiye ile de kardeşlik bağlarını güçlendirerek, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da yeni gelişmelere yol açmışlardır. Bu bölgelerde din yeniden canlanır; camiler, din okulları, din dernekleri artar. Diyanet İşleri Bakanlığı ve Müftülükler açılmıştır. Yeniden dine ve dini inanışlara ilgi doğar. Bu gelişmeler beraberinde dini bayramların da gündeme gelmesini sağlamıştır.

 

Orta Asya Türklerinde Ramazan Bayramı 

 

Ramazan ayına son 25 yıl içinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ilgi oldukça artmıştır. Ramazan süresince ilginç adetler sergilenmektedir.  30 gün boyunca her gün iftar saatinden sonra her mahallenin çocukları kendi mahallelerinde “caramazan” (Ramazan türküsü) söyleyerek ev ev dolaşıp para ve hediye toplarlar. Son dönemde artan bu gelenek hemen hemen tüm Türk boylarında aynıdır. Örneğin, Kırgız Türklerinde “caramazan” bu şekilde şöylenmiştir;

                 Caramazan bizde aytılgan,                              Yar ramazan bizde söylenir,

                 Kagılayın Kırgız kalkından.                                Kıymetli Kırgız halkında.

                 At bayladım tereke tereke,                              At bağladım kabak ağcına

                 Uşul uygö bereke,bereke.                                Şu eve bereket gelsin diye

                 Aylanayın, aylanayın ceneke…                        Sevimli mi sevimli yengeciğim…

Ayrıca her mahallede  dini bilgilere sahip, oruç tutan ve namaz kılan din insanlarından oluşan bir ekip sırayla her gün  bir aileye iftara giderler. Bu insanlar ziyaret eden evlerde dini bilgiler vermektedirler. Aynı zamanda da aile içinde herhangi bir sorun varsa onlar tarafından değerlendirilir  ve çözümlenir. Davet eden aile durumlarına göre bu insanlara hitaben dua ederek ve dilek dileyerek koyun keserler. İftarda  kesilen koyunun eti pişirilir ve ikram edilir. Sofraya konulan tüm yiyecekler iftar sonrası herkese eşit paylaştırılır. Kadir gecesindeyse tüm akraba ve komşular bir eve toplanırlar. O gece geleneksel sofra hazırlanır ve dini konularda sohbetler yapılır. Kuran’dan konuşulur ve dua edilir. Bu uygulama sahur saatlerine kadar devam eder. Orta Asya Türklerinde Arife günü öğleden sonra ramazan bayramı için hazırlıklar başlar. Evler temizlenir ağaçlar budanır, çamaşırlar yıkanır. Aile bireyleri için yeni ve temiz kıyafetler hazırlanır. Milli yemekler olan hamur işleri: tandır ekmek “patir”, “borsok”, “çakçakey”, “kattama” gibi yiyecekler o gün hazırlanır ve bekletilir. Bayram sabahı, bayram namazı sonrası aile mezarlıklarını ziyaret edilerek güne başlanır.  Mahallede son bir yıl içinde vefat eden aileler varsa onların evine büyükten küçüğe doğru ziyaret edilir. Bu aileler sabahın erken saatinde vefat eden birey adına kurban kesilir ve eti pişirip milli yemeklerin yanında ziyarete gelenlere ikram edilir. Bu uygulama için davet edilmez ve beklenmez sıra ile gidilir. Anma ve mevlüt sonrası akrabalar kendi aralarında bir birlerini ziyaret ederler. Her gittikleri yerdeki ikramlar paylaştırılır ve dua okunur. Küçük yaştaki çocuklar bu ziyaretlere katılmazlar.

 

Ramazan bayramı Orta Asya Türklerinde Türkiye’de olduğu gibi eğlence ve şenlik havasında değil  hüzün ve anma ile buruk geçer. Oruç tutamayanlar fitre verirler. İmkanı olanlar da ramazan ayını kutsal topraklarda geçirirler. Ramazan bayramı otuz günlük oruç sonrası kutlanan bir bayramdır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ramazan Bayramı bir gün resmi tatildir.

 

Orta Asya Türklerinde Kurban Bayramı

 

Kurban bayramı Ramazan Bayramına göre daha durgun geçer. Kurban bayramında İslam dinine göre Kurban kesmek maddi gücü yerinde olan her bir kul için borçtur. Kurban olarak koyun, keçi, sığır, at ve deve kesilir. Kurban edilecek hayvan sağlıklı olup hamile olmamalıdır. Orta Asya’da kurban kesiminde uygulanan bazı gelenekler vardır. Bunların bir kısmı İslam dinine göre bir kısmı da uluslara ve bölgelere göre değişir. Örneğin bazı yörelerde kurbanlık koyun ve koç temizlenir ve duvak ya da kurdele ile süslenir. Kesilen kurban etinin üçte biri önce yakın akrabalara daha sonra komşulara dağıtılır. Geri kalan kısmı pişirilir ve ziyarete gelenlere ikram edilir. Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da sabah namazından sonra aile mezarlığı ziyaret edilir ve dua okunur. Yine büyükten küçüğe doğru aileler arasında son bir yıl içinde vefat eden bireyi olan  aileler varsa ziyaret edilir. Bu uygulamadan sonra akrabalar birbirlerini ziyaret ederler. Kurban Bayramında eğlence ve şenlik yapılmaz. Kurban Bayramı da bir gün kutlanır ve resmi tatildır.

 

Orta Asya’da Nevruz Kutlamaları

Orta Asya’da yaşayan Türkler yıl başı olarak kabul ettikleri güne, Farsça “Nev” (yeni), “Ruz” (gün) kelimelerinin birleşmesinden oluşan ve yeni gün anlamına gelen Nevruz adı verilir. Nevruz gece ile gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe denk gelerek Nevruz, “Mart Dokuzu” adıyla bilinir. Orta Asya Türklerinde ve diğer Türk topluluklarının neredeyse hepsinde Nevruz geleneği canlı olarak günümüze kadar yaşatılarak süre gelmiştir.

Kazakistan

Kazak Türklerinde  Nevruz günü Mevlid okutulur. Evler boyanır, temizlenir. Yeni ve temiz elbiseler giyilir. Ateş üzerinden atlanır. Bu uygulamayı yaparak eski yılın kötülüklerini ve hastalıklarını yok edip, yeni yıla sağlıklı ve mutlu şekilde girdiklerine inanılır. O gün yapılan yemeğe “Nevruz köcö” adını  verilir ve komşulara dağıtılır.

Kırgızistan

Kırgızlar, gece ile gündüzün eşit olduğu bu güne “Nooruz” derler. Bu güne özel “Sümölök” adını verdikleri yemek yapıp yerler. “Auz köcö” denilen  darı yarması ve buğday, bulgur konulan tirit de bu günün özel yemeğidir. 21 Mart’ta kutlanan bu bayram, şarkı, türkü, milli oyunlar ve eğlencelerle devam eder.

Özbekistan

Özbekistan’da Nevruz  bayramı bir hafta devam eder. Nevruz bayramına Özbekler “Seyil Eğlenceleri” adını verir. Seyil Yerleri dönme dolaplar, çalgıcılar, beçeler, seyyar satıcılarla dolar. Bayramın ilk günü insanlar ev ev gezerek birbirlerinin bayramlarını kutlarlar. Her aile bu güne özel milli yemekleri olan “aş” etli pilav yaparlar ve ziyaretçilere ikram ederler. Ayrıca yeşil, siyah çay ve meyve de ikram edilir. Çeşitli eğlenceler ve oyunlar sergilenir. Nevruz bayramından esinlenen tiyatro oyunları sergilenir.

Türkmenistan

Yeni günün ilk gününe Türkmenler “Novruz” derler. Türkmenler “Novruz”dan bir hafta önce temizliğe ve hazırlığa başlarlar. O güne özel Türkmen çöreği, Türkmen petiri, külçe, yağlı börek, şekşeke, koko, bavursak ve Türkmen pilavı yaparlar. Ne kadar çok yemek yaparlarsa yeni yılın o kadar bereketli ve bolluk içinde geçeceğine inanırlar. Türkmenlerde Semeni, Nevruzun özel yiyeceğidir. Komşular bir araya gelerek büyük bir kazanda buğday özüne, un, şeker ve su ekleyerek hazırlarlar. Bir gün önceden pişirilmeye başlayan bu yiyecek bayram sabahı yenir.

Nevruz geleneğinin uygulamalarda bazı farklılıklar görülmekle birlikte, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde aynı tarihler arasında her toplum tarafından kendine özgü ayrıcalıklarla kutlanan geleneksel bayram niteliğini taşır. Ayrıca Orta Asya kökenli olan Nevruz bayramı  İslami döneminde de Nevruz adıyla kutlanmıştır.

 

Kaynaklar

Beydilli Celal (2005), Türk Mitolojisi, Ansiklopedik Sözlük, Yurt Kitap Yayınları, No:183, Ankara.

Cumakunova, G. (1997), “Nooruz Bayramı: Doğa ile İnsanın Bütünlüğünün Simgesi”, Bilge, 12.

Karaboyev, M. (1993), Özbekistan’da Nevruz, Ankara.

Ögel, B. (1997), Türk Mitolojisi, C.I, MEB Yayınları İstanbul.

Separalin, B. (1993), “Kazak Türklerinde Nevruz”, Ankara. 


Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Diplomatik Site, Bakü Sok. No:1, 06450 Oran, Ankara

Telefon: (312) 491 16 81-82-83

Faks: 0 (312) 492 04 30

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 09:00-18:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Faig BAGIROV/30 Ağustos 2010

Müsteşar: Bayan Lala BAGHIROVA / Bay Galey ALLAHVERDIYEV

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Akatlar mah.Zeytinoğlu cad.No:65 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: 0 (212) 325 80 42 - 43 - 44 - 45

Faks: 0 (212) 284 95 79

[email protected]

Görev Bölgesi: Antalya, Aydın, Afyon, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak.

Başkonsolos: Bay Hasan ZEYNALOV/3 Mayıs 2010

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu

Kançılarya: Sukapı mah, Eski Erzurum cad. Dostluk Sitesi, No: 123, 36100 Kars

Telefon: 0 (474) 223 64 75 - 223 13 61

Faks: 0 (474) 223 87 41

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 09:00-18:00

Görev Bölgesi: Ardahan, Ağrı, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.

Başkonsolos: Bay Hasan ZEYNALOV /1 Ağustos 2004

Belarus Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Abidin Daver Sokağı, No.17, 06550, Çankaya, Ankara

Telefon: (312 )441 67 69

Faks: (312 )441 66 74

[email protected]

[email protected]

www.turkey.mfa.gov.by

Çalışma Saatleri: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Konsolosluk: 09:30-11:00 / 15:00-16:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Valery KOLESNIK -11 Kasım 2008 / Bay Andrei ERMOLOVICH - 17 Mart 2009

Belarus Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Birgül sok.Toros villa No:1/B, Florya, Bakırköy / İstanbul

Telefon: 0 (212) 573 66 31

Faks: 0 (212) 573 66 71

Konsolosluk: 0 (212) 573 66 32

[email protected]

www.turkey.mfa.gov.by

Çalışma Saatleri: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Konsolosluk: 09:30-11:00 / 15:00-16:00

Görev Bölgesi: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova

Başkonsolos: Igor BELY

Muavin Konsolos: Mrs. Ludmila BELAYA / Evgeny NESTERENKO / Mrs. Marina NESTERENKO

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Gölgeli Sok. No: 34 G.O.P, Ankara

Telefon: (312 )436 06 28

Faks: (312 )446 07 48 - 446 42 48

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 08:30-17:30

Vize Bölümü: Pazartesi, Salı, Perşembe 09:30-12:30

Büyükelçi: Ekselansları Bay Xiaosheng GONG / 18 Kasım 2008

Müsteşar: Bay Junsheng XIAO/ 02 Şubat 2009

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Memduhpaşa Yalısı, Mısırlı Caddesi, 6/8 Kireçburnu Mah, Sarıyer, İstanbul

Telefon: (212) 299 26 34, 299 21 87-88

Faks: (212) 299 28 55

[email protected]

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova

Başkonsolos: Bay Qingyang ZHANG /16 Kasım 2010

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Cinnah cad.Alaçam Sok. No.5, 06690, Çankaya, Ankara

Telefon: (312 ) 468 48 21-22-23

Faks: (312 )468 22 79

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-12:30 / 14:00-17:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Sangkyu LEE/ 26 Ekim 2011

Elçi-Müsteşar: Bay Heechul LEE/ 4 Eylül 2009

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Kaptanpaşa Mah, Piyale Paşa Bulvarı, Orta Doğu Plaza, Kat: 19, Okmeydanı, Şişli, İstanbul

Telefon: 0212 368 83 68

Faks: 0 (212) 320 74 13

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-12:30 / 14:00-17:00

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova

Başkonsolos: Bay Taedong JEON / 12 Eylül 2012

Gürcistan Büyükelçiliği

Kançılarya: Diplomatik Site, Kılıç Ali sok. No: 12, ORAN, Ankara

Telefon: 0 (312) 491 80 31

Faks: 0 (312) 491 80 32

[email protected]

Çalışma Saatleri: 09:00-18:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Tariel LEBANIDZE / 3 Mart 2009

Elçi-Müsteşar: Bay Giorgi TCHELIDZE / 29 Temmuz 2010

Gürcistan İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Levent Cad. Sümbül Sok. No: 17, Levent, İstanbul

Telefon: 0 (212) 270 02 61

Faks: (0212) 270 02 31

[email protected]

www.mfa.gov.ge

Çalışma Saatleri: 09:00-18:00

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Sakarya, Uşak, Yalova

Başkonsolos: Bay Zurab PATARADZE /

Gürcistan Trabzon Başkonsolosluğu

Kançılarya: Ortahisar Mah. Pertevpaşa sok. No:10 Trabzon

Telefon: 0 (462) 326 22 26 - 323 13 43

Faks: 0 (462) 326 22 96

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Görev Bölgesi: Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon

Başkonsolos: Bay Avtandil MIKATSADZE/1 Şubat 2007

Japonya

Kançılarya: Reşit Galip Caddesi, No:81, 06692 G.O.P, Ankara

Telefon: (312 )446 05 00

Faks: (312 )437 18 12-437 25 04

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-13:00 / 14.30-17.30

Büyükelçi: Ekselansları Bay Kiyoshi ARAKI/ 31 Mart 2011

Elçi-Müsteşar: BayKeisuke YAMANAKA/26 Haziran 2011

Japonya İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Büyükdere Caddesi, No. 209, Tefken Tower, Kat 10 4. Levent, İstanbul

Telefon: 0 (212) 317 46 00

Faks: 0 (212) 317 46 04

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-12:00 / 13.30-17:00

Vize Bölümü: 09:00-11:00 / 14:00-16:00,

Konsolosluk Bölümü: 09:00-12:00 / 13.30-16.30

Görev Bölgesi: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova

Başkonsolos: Bay Keiji FUKUDA / 28 Eylül 2012

Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Kılıç Ali Sokağı, No. 6, Diplomatik Site, 06450 ORAN, Ankara

Telefon: 0 (312) 491 91 00

Faks: 0 (312) 491 44 55

[email protected]

[email protected]

www.kazakhstan.org.tr/

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 08:30-12:30 / 14:30-18:30

Vize Bölümü Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 09:00-12:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Zhanseit TUIMEBAYEV / 28 Ekim 2010

Müsteşar: Bayan Maksat SAPARBEKOVA

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Germiyan Sok. No: 10 Şenliköy, Florya, İstanbul

Telefon: 0 (212) 662 53 47-48

Faks: 0 (212) 662 53 49

[email protected]

[email protected]

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova

Başkonsolos: Bay Arslan DANDYBAYEV

Konsolos: Bay Almat SUYUBAYEV

Kazakistan Cumhuhuriyeti Antalya Konsolosluğu

Telefon: 0 (242) 316 25 59

[email protected]

www.kzakhstan.org.tr

Konsolos: Bay Baurzhan ABDRAKHMANOV

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: İlkbahar Mah. Galip Erdem cad. No:25 Çankaya / Ankara

Telefon: 0 (312) 491 35 06- 491 35 07

Faks: (312) 491 35 13

[email protected]

Çalışma Saatleri: Ofis: 08:30-17:30 / 12:30-14:00 / Konsolosluk: 08:30-17:30 / 12:30-14:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Ermek IBRAIMOV / 22 Haziran 2011

Müsteşar: Bayan K. Jyldyz UZAKOVA / 20 Ekim 2009

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Lamartin Caddesi No.7 Taksim, İstanbul

Telefon: (212) 235 67 67- 235 37 37

Faks: (212) 235 92 93

[email protected]

Çalışma Saatleri: Ofis: 08:30-17:30 / 12:30-14:00 / Konsolosluk: 08:30-17:30 / 12:30-14:00

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ

Başkonsolos: Bay Ruslan KAZAKBAEV / 19 Ocak 2005

Moldova Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Kaptan Paşa Sokağı, No. 49, 06700 G.O.P, Ankara

Telefon: +90 (312)446 56 27

Faks: +90 (312)446 58 16

[email protected]

www.turcia.mfa.md

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 08:30-17.30

Büyükelçi: Ekselansları Bay Igor BOLBOCEANU / 24 Şubat 2012

Müsteşar: Bayan Elena BOLBOCEANU / Bay Tudor GOIA / 15 Kasım 2010 / Bayan Tamara GOIA

Başkatip (Konsolosluk ve Tasdik işleri): Bay Constantin LOGOŞ / 20 Temmuz 2011

Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: İnönü Cad. no.43 d.6 Gümüşsuyu, Beyoğlu-İstanbul

Telefon: 0 (212) 251 72 64

Faks: 0 (212) 251 72 84

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi- Cuma 08:00-17:00

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırkareli, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova

Başkonsolos: Bay Veaceslav FILIP / 15 Mayıs 2012

Konsolos: Bay Valantin MUNTEANU / 14 November 2011

Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Sancak Mah, 549. Sok. No:3, Yıldız, Çankaya, Ankara

Telefon: 0 (312) 441 38 71

Faks: 0 (312) 442 70 58

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: 09:00-12:00 / 14:00-17:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Ulfat KADYROV / 15 Aralık 2005

Ticaret Müsteşarı: Bay Nodirbek HASHIMOV / 9 Ağustos 2004

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başonsolosluğu

Kançılarya: Şehit Halil İbrahim Cad. No:23 İstinye / İstanbul

Telefon: 0 (212) 229 00 75

Faks: 0 (212) 323 20 40

[email protected]

Çalışma Saatleri: 09:00-17:00

Görev Bölgesi: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, İzmit, Kırklareli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ

Başkonsolos: Bay Abror GULYAMOV / 12 Ekim 2005

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği

Kançılarya: Karyağdı Sok, No.5, 06692 Çankaya, (PK. 35 Kavaklıdere), Ankara

Telefon: 0 (312) 439 21 22

Faks: 0 (312) 438 39 52- 442 90 20

[email protected]

[email protected]

www.turkey.mid.ru

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma, 08.30-13:00, 15:00-18.30

Büyükelçi: Ekselansları Bay Vladimir IVANOVSKIY / 12 Mart 2007

Elçi-Müsteşar: Bay Andrey BURAVOV / 07 Temmuz 2008

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu

Kançılarya: Park sok,No: 30, 07100 Yenikapı, Antalya

Telefon: 0 (242) 248 32 02

Faks: 0 (242) 248 44 68

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: 09:00- 13:00 / 14:00- 18:00

Görev Bölgesi: Antalya ve Muğla

Başkonsolos: Bay Mirdzhalol M. KHUSANOV / 6 Mart 2007

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Istiklal Caddesi, 219-225A, Beyoglu, Istanbul

Telefon: 0 (212) 292 51 01-02-03

Faks: 0 (212) 249 05 07

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: 08.30-12.30 13.30-17:00

Görev Bölgesi: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova

Başkonsolos: Bay Alexey ERKHOV / 17 Ağustos 2009

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu

Kançılarya: Refik Cesur Caddesi No: 6, Trabzon

Telefon: (462) 326 26 00, 326 27 28

Faks: (462) 326 26 01

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: 08.30-13:00 / 15:00-18.30

Görev Bölgesi: Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Trabzon

Başkonsolos: Bay A. Petroviç TOLSTOPYATENKO / 1 Kasım 2004

Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Kançılarya: Diplomatik Site, Ferit Recai Ertuğrul Cad, No: 20, ORAN 25009 Ankara

Telefon: 0 (312) 491 16 07- 491 17 08

Faks: 0 (312) 491 16 03

[email protected]

Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

Büyükelçi: Ekselansları Bay Farruh Homidinoviç ŞARIPOV / 7 Aralık 2010

Bayan Latofat SHARIPOVA / Bayan Nigina SALIBAEVA / 16 Haziran 2009

Üçüncü Katip: Bay Rustam NIYAZOV

Tacikistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Yeni Bağlar cad, Billur sok.No:16, Şenlikköy mah. Florya / Bakırköy / İstanbul

Telefon: 0 (212) 426 50 54

Faks: 0 (212) 426 50 56

[email protected]

Çalışma Saatleri: 08:00-17:00

Görev Bölgesi: Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova

Başkonsolos: Bay Ilhomjon ABDURAHMONOV / 10 August 2012

Başkatip: Bay Salohiddin KIROMOV / 1 April 2012

Türkmenistan Büyükelçiliği

Kançılarya: Koza Sokak No:28, Çankaya, Ankara

Telefon: 0 (312) 441 71 22-23-24

Faks: 0 (312) 441 71 25

[email protected]

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma: 09:00-13:00 / 14:00-18:00

Askeri Ataşe: Bay Major Azat DURDYYEV

Cnsul: Bayan Yanyl DURDYYEVA / Bay Myratgeldi AKMAMMEDOV / 23 Ekim 2012 / Bayan Ejebay AKMEMMEDOVA

Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu

Kançılarya: Gazi Evrenos Cad. Baharistan Sok. No:13, Yeşilköy, İstanbul

Telefon: 0 (212) 662 02 21-23

Faks: 0 (212) 662 02 24

[email protected]

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma 09:00-18:00

Görev Bölgesi: Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

Konsolos: Bay Orazmukhamed CHARYEV / 07 June 2008

Ukrayna Büyükelçiliği

Kançılarya: Sancak Mahallesi, 512. Sokak, No:17, 06550 Yıldız, Çankaya, Ankara

Telefon: (312) 441 54 99- 440 52 89

Faks: (312) 440 68 15

[email protected]

[email protected]

www.mfa.gov.ua/turkey

Büyükelçi: Ekselansları Bay Sergiy KORSUNSKYI / 20 Ekim 2008

Elçi-Müsteşar: Bayan Liubov KORSUNKA / Bay Valeriy KHRUPA / 12 Temmuz 2008

Bayan Larysa KHRUPA

Konsolosluk Şubesi: Telefon: 440 52 89 (Ext: 120, 140) / Faks: 440 53 00

Kaynak: www.tdhturk.com

Yorumlar (0)