29.09.2018, 10:51

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE TÜRKÇE “YALVAÇ / YALAWAÇ” İLE SOGDCA PIĞAMBER (PEYGAMBER)

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE TÜRKÇE “YALVAÇ / YALAWAÇ” İLE 
SOGDCA  PIĞAMBER (PEYGAMBER) 

 BÜTÜN ÇAĞDAŞ TÜRKÇE KOLLARINDA SÖZ SEÇİMİ, KULLANIMI BAKIMINDAN İKİ SEÇENEK VARDIR:

TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZLER
ALINTI SÖZLER.

 TÜRK, TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZLERİ KULLANIRSA: 
 TÜRK OLARAK KALACAKTIR.

 TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZLER KULLANIRSA: 
 TÜRK (Özbek, Uygur, Türkiye, Türkmen, Azerbaycan, Gagauz, Kazak, Kırgız, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Karaçay - Balkar, Kumuk… Türkleri) BİR KÖK SÖZÜN EN AZ OTUZ KÖKTEŞİ, 
 EN AZ YÜZ YİRMİ EKTEŞİ OLAN SÖZÜ DİRİ TUTMUŞ, BÖYLECE ANLATIM, SEZDİRME TABANINI DİRİ, İŞLEK TUTMUŞ OLACAKTIR.
 
 TÜRK, TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZLERİ KULLANIRSA: 
 ESKİ TÜRKÇE KOLLARININ BAYLIĞINDAN (zenginliğinden), KİMLİĞİNDEN, KILIĞINDAN (ahlakından, karakterinden) UZAKLAŞMAYACAK, O ULU DENİZDEN KOPMAYACAK, DAHA ÇOK YARARLANACAKTIR. 
 TÜRK, TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZLERİ KULLANIRSA:
 ÇAĞDAŞ TÜRKÇE KOLLARI İLE ARASINDAKİ DİL – DÜŞÜNCE KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRECEK, DİL YAKINLAŞMASI ÜLKÜ BİRLİĞİNE YOL AÇACAKTIR. 

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE “YALVAÇ (PEYGAMBER)” 

 “Burçaklı ayraç içinde olan sözler o sözlerin okunuşu değil, birtakım yöre ağızlarındaki seslendirişlerdir.”
 
& YALAWAÇ [yalowa:ç] (ad; neteg.; inanış) = Yalvaç; peygamber “Sogdca”. bkz. yalawunç.; pığamber.  < “YALAWAÇ” < “YALABAÇ” Eski Uygur T.si
 at. Tañrı ilçisi, Tañrı resulı.
YALAWAÇLIK [yalowa:çlık] (ad; inanış) = Yalvaçlık, peygamberlik. bkz. yalawunçlık.; pığamberlik.

YALAWUNÇ [yalowunç] (ad; neteg.; inanış) = Yalvaç, peygamber. bkz. yalawunç.; pığamber.; 
 at, ser. yalawaç. 
Yalawunç uruğlı zatlı yaranlar.  (Magtımgulı) ≡ Yalvaç uruklu (soylu), değerli yoldaşlar - gönüldeşler.
YALAWUNÇLIK [yalowa:çlık] (ad; inanış) = Yalvaçlık, peygamberlik. bkz. yalawunçlık.; pığamberlik.

--- EK BİLGİ: SESBİLGİSİ: -Ç > -NÇ. Bkz. İLGİÇ > İLGİNÇ; TUÇ > TUNÇ.
≡---                              ---                             ---

& PIĞAMBER [pı:ğammer] (ad; inanış) (Sogdca) = Yalvaç, peygamber. bkz. yalawaç, yalawunç. 
 at. Yalawaç, yalawunç, Tañrı buyruklarını we habarlarını ınsanlara yetiryän şahs.

Pıgamberler yorğudı bolsun! (dilek) ≡ “Düş yoran kimsenin yorumu gerçek olsun” anlamında söylenen dilek. 
  Düyş yoryan adamıñ yorgudı çın bolsun, hakıkat bolsın diyen manıda aydılyan dileg.

PIĞAMBERLİK [pı:ğammerlik] (ad; inanış) (Sogdca + Türkçe) = Yalvaçlık, peygamberlik. bkz. yalawaçlık, yalawunçlık.   
 at. Yalawaçlık, yalawunçlık yağdayı; Pıgamberiñ derecesi, pıgamberiñ yağdayı.
≡---                              ---                             ---

Yorumlar (0)