ABRA ve YUTPA - Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

"ABRA" ve "YUTPA"

Yeraltı Yılanları.

Eşdeğer:
1. APRA ve YUTMA
2. ABURA ve UTMA

Yeraltındaki “Büyük Deniz”de (Tengiz/Tingiz’de) yaşayan ve ejdere benzeyen devasa iki yılandır. Timsaha benzer bir görünümleri vardır. Çatal kuyruklu ve dört ayaklıdırlar.

Yapılan betimlemelere göre yeşil baldırlı, ak göğüslü, kayık gibi yassı çenelidirler. Erlik’in sarayını korurlar. Bir Yağna’yı (fili) tek lokmada yutabilirler. Gözleri parlak bakır renklidir. Ayakları ise kızıldır. İnanılmaz büyüklüktedirler, onları görenlerin yüreğine korku basar. Çok güçlü çeneleri vardır.

Abra ve Yutpa, Erlik Han’ın sarayının bekçileri olarak da söylencelerde yer alırlar. Şaman elbisesinde ve davulunda onları simgeleyen resimler veyâ bez parçalarından yapılmış temsili figürler bulunur. Bu iki yeraltı yaratığı bazı kaynaklarda Ker Abra ve Ker Yutpa olarak da anılırlar.

Anlam:
Abra: (Ab/Ap/Av/Az).

Suda yüzen veyâ suları yöneten demektir. Abramak fiili, deniz taşıtlarını yönetmek mânâsı taşır. Aparmak kelimesi kapmak, alıp götürmek anlamlarını içerir. Ayrıca ağırlık içeriği kelime kökünde ve sözcük anlamında mevcuttur.

Anadolu Türkçesi’nde Abra sözcüğü, tartıya koyulan ağırlık demektir. Ebren/Evren ise ejderha anlamı taşır.

Anlam:
Yutpa: (Yut/Yud/Ut/Ud). Yutan veyâ kazanan demektir. Utmak kelimesi kazanmak, yarışmayı yenmek anlamını taşır.

Yorumlar (0)