Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Vekili, Prof. Dr. Cavanşir Feyziyev’in “Türk Dünyası” adlı beş ciltli eseri yayımlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Vekili, Prof. Dr. Cavanşir Feyziyev’in “Türk Dünyası” adlı beş ciltli eseri yayımlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Vekili, Prof. Dr. Cavanşir Feyziyev’in “Türk Dünyası” adlı beş ciltli eseri yayımlandı.

C. Feyziyev, adı geçen eserinde Türk Dünyasının günümüzdeki gerçekleri ile Türk halklarının ayrılma ve birleşme durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler sunmuştur.

Külliyatın ilk cildinde Türk uygarlığının gelişme tarihi ile temel değerleri, Türk dilleri ailesi, genel Türk tarihi ve kültürü, siyaset ve diplomasi, Türklerin özgür yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, genel ve çok kültürel görüşleri, günümüzdeki durumu;

ikinci cildinde Türk etnocoğrafyası, eski Türk halkları ile tayfaları, çağdaş Türk halkları, Türk diyasporaları, örgütlenme meseleleri, ortak Türk kuruluşları ile onların entegrasyon sürecindeki rolü;

üçüncü cildinde Türklerin devletçilik tarihi ve soy bilimi, eski Türk devletleri ve imparatorlukları, günümüzdeki bağımsız Türk cumhuriyetleri ile aralarındaki ilişkileri, başka devletlere bağlı özerk Türk cumhuriyetleri ile bölgeleri;

dördüncü ciltte Türkolojinin günümüzdeki meseleleri, Türkçülük ideolojisi, Türkçülüğü farklı yöne çevirme yöntemleri ile teoriler, günümüz Türk dünyasının gelişme potansiyeli ile perspektiflerine ilişkin net bilgiler;

beşinci ciltte Türk dünyasının önde gelen şahsiyetleri ile bu şahsiyetlerin devlet, siyaset, bilim, kültür ve edebiyat alanlarına verdikleri emekler hakkında bilgeler sağlanmıştır.

Yazarın 2013 yılında yayımlanan “Türk Devletleri Birliği: Küresel Avrasya” adlı kitabı Türk, Kazak, Kırgız, Rus ve Boşnak dillerinde yayımlanmıştı.

Yorumlar (0)