Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali Kimdir?
 
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali Kimdir?

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali Kimdir?

 

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali 1973 yılında Oxford Üniversitesi (St. Anne’s College) Şarkiyat bölümünden mezun oldu.

 

Doktorasını Türk dili alanında (Sinan Paşa’nın Tezkiertü'l-Evliyası) İstanbul Üniversitesinde yaptı. 1977-1984 yıllarında Helsinki Üniversitesi Asya ve Afrika bölümünde, 1987-1989 yıllarında Oxford Üniversitesinde ders verdi.

 

1984-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim üyesi oldu, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı gibi idari görevlerde bulundu.

 

Türk dili, Osmanlıca, Orta Asya Türk lehçeleri ve edebiyatı, destanlar, Kafkaslar, Sibirya, kültür tarihi, yakın dönem siyasî tarih üzerine birçok yayını bulunmaktadır.

 

Uygurca, Kumukça, Kırgızca, Türkmence, Osmanlıca metinler neştertmiş, Altayca-Türkçe ve Hakasça-Türkçe sözlüklerini hazırlamıştır. Yassıada Zabıtlarını yayınlamıştır. Yakın dönem tarihimizle ilgili Celal Bayar Arşivinden Serbest Fırka Anıları ve Cumhuriyet Tarihi Soyadı Hikayeleri vb. kitapları vardır.

 

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisinin sahibidir. Tütün, Tuz, Saç, Ayakkabı, Hapishane, Defin, Av ve Avcılık, Ekmek, Ökzüsler ve Yetimler, Çoban, Veda, Kasap, Ağıt, Temizlik, Geyik, Korku, Yılan, Hediye, Beden, Lanet, Hakaret, Yemin, Kahve, Deve, Avare, Yorgan, Nuh, Argo, Arı ve Bal, Mum, Meyve, At ve Atçılık vb. başlıklarla kültür birikimimizi derleyen uzun soluklu bir dizinin editörüdür.


 
Çalışmalarından ötürü değerli hocamızı kutluyor, başarılarının sürmesini diliyoruz.
TDH

BAZI YAYINLARI

Uçmağa Varmak Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2018 (baskıda)
 
Kanto Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2018 (baskıda)
 
Kartpostal Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2018 (baskıda)
 
Kap Kacak Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2018 (baskıda)
 
At Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Takvim Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Kahve Yanında Bir Lokum, Dergah Yayınları, İstanbul 2017
 
Kültürümüzde Taş, Dergah Yayınları, İstanbul 2017
 
Kuş Dili, Dergah Yayınları, İstanbul 2017
 
Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler, KaKitap, 2017
 
Mutfak GereçleriKitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Kuş Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Ağlamak Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Zeytin Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Çerez Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Küslük Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Hutbe Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Renk Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017
 
Muska Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2017

 
 
 
 

Yorumlar (0)
29°
açık