ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 11

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 1

Anlatım Bozuklukları, Anlatım bozuklukları örnekler, anlatım bozuklukları kısaca, anlatım bozuklukları pdf, anlatım bozuklukları test, yapısal anlatım bozuklukları, anlatım bozukluğu, anlatım bozuklukları nedir, anlatım bozuklukları örnek cümleler ve açıklamaları

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Siz de onlarla aynı ortak fikirde misiniz?
B) Bu köyde bir o, bir de ben yaşıyorum.
C) Londra’yı merak ediyor, gitmek istiyorum.
D) Cenk sınavda değil 180 puan, 250 puan bile alamadı.
E) Bu çocuğun sağlıklı büyümesi için elinizden geleni ardınıza koymayın.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Geçen eve geldiğinde, ben evde değildim.
B) Onun bu tembelliği sınıfta kalmasını sağlamış.
C) Elbette bunu ben yapmış olabilirim.
D) O gün bütün çocuklar sümbül kokuyordu.
E) Türkçenin benzersiz sesi kulağımdaydı.

3. “Asım’la karşılıklı mektuplaşmamız iki yıl sürdü.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarf tümleci eksikliği
B) Çatı uyuşmazlığı
C) Özne eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Yüklem eksikliği

4.I. Osmanlılar kaleyi kuşatmış, ancak girememişti.
II. Çocuklar meyve suyu mu içecek, kavunu mu?
III. Belki de hayatta en büyük intikam yazmaktır.
IV.Sorular bazılarını huzursuz eder.
V. Kimileri için hayatın gölgeli sokakları hiç bitmeyen bir çile yolu gibidir.
Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I.ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.
E) I. ve V.

5. “Sümeyye okul birincisi olduğunu öğrenince etekleri tutuştu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz kelime kullanılması
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı
C) Tamlayan eksikliği
D) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

6. “Ne ben seni, ne sen beni dinliyorsun.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatı uyuşmazlığı
B) Tümleç eksikliği
C) Düşünce ve mantık hataları
D) Tamlama yanlışlığı
E) Yüklem eksikliği

7. “Genç adama bir şeyler sordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nesne eksikliği
B)Çatı uyuşmazlığı
C)Tamlama yanlışlığı
D)İyelik eki eksikliği
E)Anlam belirsizliği

8. “Kimsesiz çocukları koruyup sahip çıkardı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nesne eksikliği
B)Dolaylı tümleç eksikliği
C)Tamlama yanlışlığı
D)Çatı uyuşmazlığı
E)Anlam belirsizliği

9. “Kırk beş dakika süreyle tartıştıktan sonra çay ve ihtiyaç molası verdik.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A)Gereksiz kelime kullanımı
B)Tamlayan eki eksikliği
C)Çatı uyuşmazlığı
D)Nesne eksikliği
E)Yüklem eksikliği

10. “Bu ceviz ağacını aşağı yukarı tam beş yıl önce dikmiştik.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Düşünce ve mantık hataları
B)Deyimin yanlış anlamda kullanılması
C)Anlamca çelişen ifadelerin kullanılması
D)Tamlama yanlışlığı
E)Gereksiz sözcük kullanılması

11. “Yeni aldığı defterin kapağına ismini yazdı ve kitapçığına yerleştirdi.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dolaylı tümleç eksikliği
B)Nesne eksikliği
C)Özne yüklem uyuşmazlığı
D)Çatı uyuşmazlığı
E)Yanlış kelime kullanımı

12. “Aşağıya inip kargo alındı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A)Özne eksikliği
B)Nesne eksikliği
C)Deyimin yanlış anlamda kullanılması
D)Çatı uyuşmazlığı
E)Düşünce ve mantık hatası

13. “Ülkemize gelen göçmenlere her türlü tıbbi ve gıda yardımı yaptık.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
B)Anlamca çelişen kelimelerin kullanılması
C)Anlam belirsizliği
D)Tamlama yanlışlıkları
E)Düşünce ve mantık hataları

14. “Eli uzun bir çocuktur, ne iş verirseniz yapar.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne eksikliği
B) Çatı uyuşmazlığı
C) Anlam belirsizliği
D) Tümleç yanlışlıkları
E) Deyimin yanlış anlamda kullanılması

15. “Bahçedeki çiçekler çok tatlıydılar” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Özne yüklem uyumsuzluğu
B)Çatı uyuşmazlığı
C)Tümleç yanlışlıkları
D)Deyimin yanlış kullanılması
E)Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

16. “Tepsideki pirincin taşları temizlendi ve bir süre ılık suda bekletildi.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yüklem eksikliği
B)Özne eksikliği
C)Çatı uyuşmazlığı
D)Yanlış kelime kullanımı
E)Gereksiz kelime kullanımı
edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-A, 2-B, 3-D, 4-A, 5-D, 6-E, 7-E, 8-B, 9-A, 10-C, 11-A, 12-D, 13-D, 14-E, 15-A, 16-B

Anlatım bozuklukları ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız. Anlatım bozuklukları

Yorumlar (1)
NURRON 4 yıl önce
GÜZEL SORULAR