Asya'dan Amerika'ya İlk Göçler

Asya'dan Amerika'ya İlk Göçler

Doç. Dr. Haluk Berkmen

Halen Amerika kıtasının güneyinde ve kuzeyinde yaşayan “yerli” olarak tanımlanmış olan insanların nereden ve ne zaman bu bölgelere gelmiş olduklarını Genetik bilimi açığa çıkardı. 6 Haziran 2019 tarihli bir makale [1], Asya’nın doğusundan Amerika kıtasına binlerce yıl önce iki önemli göç dalgasının varlığını kanıtladı.

Bu iki göç dalgasına makalede “Ancestral-a” (Ata-a) ve “Ancestral-b” (Ata-b) isimleri verilmiş. Ata-a dalgası günümüzden 31,000 yıl önce Bering boğazı henüz buzla kaplı iken oluşmuş. İki kıta arasında yürüyerek geçişi sağlayan bu geniş kara köprüsü bölgesine Beringia deniyor. Haritada Beringia bölgesini ve kırmızı ile belirtilmiş kadim insanlara ait iskeletlerin bulunduğu yerleri görüyoruz.

Ata-a dağılımı Buzul Çağı başlarken gerçekleşmiş. Orta ve Doğu Asya’dan Amerika’nın kuzey bölgelerine ve oradan daha güneydeki ılıman iklimli bölgelere göç etmişler. Bir kısmı günümüzün Kaliforniya bölgesine yerleşirken, diğer bir kısmı da güneye doğru devam etmiş. Haritada yeşil renkle gösterilen göç yollarının Güney Amerika’nın en uç bölgesi olan Patagonya’ya kadar uzandığını görüyoruz. Şili’nin en güneyinde Monte Verde adlı bölgede günümüzden 14,000 yıl öncesine ait insan kemikleri bulundu. Bu ilk göç dalgasıyla gelenlerin Orta Amerika bölgesine de yerleştiklerini ve Maya ile Olmek insanlarının ataları oluşturduklarını anlıyoruz. Kaliforniya yerlileri ile Güney Amerikadaki İnka halkının da genetik olarak yakın akraba oldukları saptandı.

İkinci göç dalgası olan Ata-b dalgasıyla insanlar Alaska’daki buzlar eridikten sonra yaklaşık 13,000 yıl önce güneye dağılmaya başlamışlar. Bu ikinci göç dalgasına ait insan kalıntıları Anzick veya daha çok bilinen adıyla, Clovis bölgesinde ve Kennevick kasabasında yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. Kennevick bölgesinde bulunmuş olan insan kafatasını ve onun canlandırılmış şeklini altta görüyoruz.

Resimde görülen insan hiç de günümüzün Kızılderili tipine benzemiyor. Bu kişinin Asya kökenli olduğunu ve özellikle Kuzey Japonya’ya binlerce yıl önce gelip yerleşmiş Ainu halkından olduğunu uzmanlar saptamıştır [2]. Bu konuda yayınlamış olduğum bu sitedeki yazıma bakınız [3]. Artık Genetik bilimi sayesinde ve tartışmasız olarak, Amerika yerli halkının Asya kökenli olduğunu kabul etmek durumundayız.

[1]   https://www.livescience.com/65649-paleo-american-genes-survive-today.html?utm_source=ls-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190607-ls

[2] https://www.livescience.com/51262-kennewick-man-native-american.html

[3] https://www.sechaber.com.tr/japonyanin-kadim-halki-ainular/

Kaynak: www.sechaber.com.tr

Yorumlar (0)