İlgi zamiri, ilgi zamiri ki, ilgi adılı, ilgi adılı ki, zamirler, adıllar

İlgi zamiri, ilgi zamiri ki, ilgi adılı, ilgi adılı ki, zamirler, adıllar

İlgi zamiri, ilgi zamiri ki, ilgi adılı, ilgi adılı ki, zamirler, adıllar

İLGİ ADILI (ZAMİRİ) -ki

Konumuz: İlgi zamiri, ilgi zamiri ki, ilgi adılı, ilgi adılı ki, zamirler, adıllar.

» İlgi adılı belirtili ad tamlamalarında tamlananın yerini tutabilir:

benim kalemim > benimki
onun eli > onunki 

Türkçede üç tane "ki" vardır: "ki", "-ki", "-ki" 

a. "ki" Bağlacı

» Yalnızca "ki" biçimi vardır.

» Kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır.

» Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır.

» "ki" ile başlayan bir ara cümle asıl cümlenin içinde kısa çizgiler arasında verilebilir:

Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-
Yağmur yağmadı ki mantarlar ortaya çıksın.
Atatürk diyor ki: ...
Bir şey biliyor ki konuşuyor.
Ben ki hep sizin için çalıştım.
Sınavı kazanabilir miyim ki...
Baktım ki gitmiş.

 b. "-ki" İlgi Zamiri

» Ek halindeki tek zamirdir.

» Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır ve bir adın (tamlananın) yerini tutar.

» Büyük ve küçük ünlü kurallarına uymaz; sadece -ki şekli vardır: 

senin kalemin > seninki,
Ali'nin eli > Ali'ninki,
onun düşüncesi > onunki... 

c. "-ki" Yapım Eki

»  Adlara eklenerek yer ve zaman bildiren sıfatlar türeten ektir.

» Zaman bildiren sözcüklerin sonuna doğrudan eklenirken, yer bildiren sıfatlar türetirken "-dE" hal ekiyle birlikte kullanılır.

» Yalnızca -ki ve az da olsa -kü şekilleri vardır: 

bu yılki sınav,
yarınki maç,
dünkü film,
bugünkü aklım...
masadaki kitaplar,
duvardaki saat,
evdeki hesap... 

Dilbilgisi hakkındaki yazıları okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Dilbilgisi

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 07:01
YORUM EKLE