29.10.2018, 13:43

Divanu Lugati’t-Türk’teki Sözcük Sayısı

Kaynaklarda Divanu Lugati’t-Türk’teki sözcük sayısı için genellikle 7500- 8500 arasında rakamlar geçer ancak Kaşgarlı’nın sözlüğündeki sözcük sayısı bir türlü netliğe kavuşturulamaz. Bu durumun sebebi açıklama içinde geçen sözcüklerin ve madde başlarındaki eş sesli sözcüklerin ayrı madde sayılıp sayılmaması konusundaki ihtilaftır. DLT’nin farklı yayınlarındaki sözcük sayıları şöyle sıralayabiliriz:

Brockelmann: 7993
Besim Atalay: 8783
Muttalibov: 9222
Nalbant: 8624

Yorumlar (1)
Erkin Egemenler 5 yıl önce
Birçok yineleme olduğundan dolayı sayı tam olarak saptanamamış görünüyor. Sanırım Kabalcı'nın (ki hazırlayan prof. hocanın adını çıkartıp yayınladılar) yayını en yakın sayıyı verebilir. O hocanın söylediğine göre tekrarları atılmıştı.