Neandertaller Hakkında Bilmediğimiz 10 Gerçek

Neandertaller Hakkında Bilmediğimiz 10 Gerçek

Yazan: Oğuzhan Pekgürler

Ortada Neandertallerle ilgili bir çok yanlış bilgi vardır. Onların aptal ve uygarlaşmamış oldukları düşüncesi gibi. Neandertallerin aptal ve vahşi yaratıklar oldukları inancı çok eskilerden gelmektedir ve hatta Neandertallere Homo Stupidus (aptal insan) ismi bile takılmıştır. Günümüzde, Neandertallerin insanlar kadar akıllı ve zeki olduklarını biliyoruz. Ancak Neandertallerle ilgili tek şaşırtıcı gerçek bununla sınırlı değil. Onlarla ilgili düzenlediğimiz ilginç bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

1. Neandertaller Dik Yürüyebilirlerdi 

Neandertaller genellikle goriller gibi kambur bir sırta sahip ve dik duramayan varlıklar olarak tasvir edilmişlerdir. Bu tasvir doğru değildir. Neandertaller dik yürür ve bizden daha dik dururlardı. Bu mit, Neandertallerin gorillerle insanlar arasında bir ırk olduğunu öne süren Marcellin Boule tarafından ortaya atılmıştır. Araştırmacılar, bir Neandertal iskeletinin bilgisayar destekli modellemesini ortaya çıkardıklarında onların dik yürüyebilen varlıklar oldukları sonucuna vardılar. Boyun ve alt omurgalarının kıvrımlı olduğunu da eklediler. Bu özellikler dik durduklarını gösterir. Eğer boyun ve omurgaları düz olsaydı o zaman kambur bir şekilde yürüdükleri düşünülebilirdi. Araştırmacılar aynı zamanda iskeletin kalçalarındaki aşınma izlerinin de dik durmaya işaret olduğunu belirtiyor. Neandertallerin kuyruksokumu kemiği aynı bizlerde olduğu yerde bulunmaktadır. Bu sadece dik duran bir yapıda görülebilirdi.

2. Afrikalı Olmayanlar Neandertal Genleri Taşıyor

İlk Homo Sapiensler 70,000 yıl önce Afrikadan göç etti. O zamanlar Homo Sapiensler Dünyayı diğer iki ırk olan Homo Neandertaller ve Homo Denisovalılarla paylaşıyordu. SapiensAvrasyaya geçti ve Neandertallerle karşılaşıp üredi. Günümüzde bu Avrasya soyundan gelen SapienslerNEandertal genleri taşımaktadırlar. Bilim insanları Asya ve Avrupalı insanların genlerinin ortalama %2 sinin Neandertal genleri olduğunu keşfetti.

Sahra altı Afrikalı insanların ataları ise Afrikayı hiç terketmedikleri için onların genlerinde hiç Neandertal geni yoktur. Homo Sapiens Neandertaller ve Denisovalılarla çiftleşmiştir çünkü bu üç tür de aynı atadan (Homo Heidelbergensis) gelmektedir. Bir grup Homo HeidelbergensisAfrikayı 500,000 ile 600,000 yıl önce terketti ve yolculukları sırasında birbirlerinden ayrıldılar.Batı Asya ve Avrupaya göç eden grup Neandertaller dediğimiz ırk olmuştur. Diğer grup ise Doğu Asya tarafına göç eden Denisovalılardır. Homo heidelbergensis ise Afrikada kalmış ve Homo Sapiens haline gelmiştir.

3. Homo Sapiens Neandertalleri Avlayıp Yiyebiliyordu

Eğer İspanyol antropologlar PolicarpHortola ve BienvenidoMartinez-Navarro’nun hipotezleri doğruysa, Homo Sapiens Neandertal etine ilgi duyuyor olabilirdi. Antropologlara göre insanlar Afrikadan Avrupaya göç ederken Neandertallerle bayram yaptığını söylüyor. CentreNational de la RechercheScientifigue’de araştırmacı olan FernandoRozzi de aynı varsayımlarda bulunuyor. O da bu kanıya Neandertal çene kemiklerini analiz ettikten sonra ulaşmıştır. Rozzi ve ekibi kemik üzerinde insanlar tarafından yapılmış kesik izleri keşfetti ancak eğer bu bulguların yeterli olmadığını düşünüyorsanız şunu dinleyin, onlara göre ilk insanlar gerdanlık ve kolye yapımında Neandertal dişlerini kullanıyorlardı! Ancak bazı araştırmacılar da Homo Sapiensin Neandertalleri yediği iddialarını kabul etmemektedir. Onlar bu çene kemiklerinin zaten ölmüş bir Neandertal üzerinden aldıklarını düşünmektedirler. Eğer doğru ise, iddialar SapiensinNeandertalleri avlayarak onların yok olmasına sebep olduğu hipotezini desteklemektedir. Bazı araştırmacılar Neandertallerin dünya genelinde aynı anda ortadan yok olmasının sebebinin SapiensinAvrupaya ulaşmasından kaynaklandığına inanmaktadır.

4. Neandertaller Çizim Yapabiliyorlardı

Neandertaller, birer sanatçıydı. Aslında Dünyadaki en eski mağara resimlerini yapanlar onlardı. 65,000 yıl önce bazı Neandertaller tarafından kırmızı pigmentlerle İspanyol mağara duvarlarına yapılmış, bazı oymalar ve çizimler bulunmuştur. Araştırmacılar iki ayrı mağarada daha benzer çizimlere rastlamıştır. Bu üç sanatsal çalışmanın da Neandertal el işçiliği tarafından yapıldığı açıktır çünkü henüz o yıllarda SapiensAvrupaya gelmemişti. Çizimler Neandertallerin insanlara benzer bazı bilişsel kabiliyetleri olduğunu göstermektedir.

5. Neandertaller Neredeyse Homo Stupidus Olarak Adlandırılıyorlardı

İlk Neandertal fosili (ilk insan olarak bilinen) 1856 da Almanya’nın (NeanderThal) “Neander Vadisi” adlı bölgesinde bulundu. NeanderThal, vadide sıkça dolaşan 17. yüzyıldan kalma bir Alman bakanı JoachimNeumann’ ın adını aldı. Neumann aynı zamanda “Neander” takma adıyla (Yunancada “newman” yani yeni adam anlamına gelen) yazdığı ilahiler de yazdı. “Neander” ve “thal” kelimeleri daha sonra birleşerek “neanderthal” ismini oluşturdu. 1904 yılında ise “h” harfi isimden kaldırıldı çünkü Almancada “th” sesi yoktur. 1864 yılında, William King bulunan insan fosillerinin Homo neanderthalensis olarak adlandırılması önerisinde bulundu. 2 yıl sonrasında ErnstHaeckel ise bu insan kalıntılarının sahibi olan türe Homo stupidus (yani aptal insan) denmesi önerisinde bulundu. Ancak King’in önerisi daha önce yapıldığı için bu isim kabul edildi. Ernst’in Homo stupidus ismi önerisi şaşırtıcı değildir. Şu an olduğu gibi, o zamanlarda da Neandertaller hakkında fazla bilgiye sahip değildir. Çoğu insan onların, yazıp çizemeyen ve araç gereç kullanamayan aptal insanlar olduklarını düşünüyordu. Ancak şu an Neandertallerin araç gereç kullanıp, çizim yapabilen, yaşlı ve hastalarına özen gösteren, etkili avlanma yetenekleri olan ve muhtemelen bir dil konuşabilen varlıklar olduklarını biliyoruz. Bir çok yönden Homo sapiens ile benzerlik gösteren varlıklar.

6. Neandertallerde Soy – İçi Üreme Çok Yaygındı

Soy-içi üreme Neandertaller arasında çok yaygındı. 2014 yılında, araştırmacılar Sibirya’nın Altay Dağları’nda 120,000 yıl öncesinden kalma bir Neandertal ayak parmak kemiği buldu. Genom analizi Neandertallerin yakın ilişki ebeveynleri olduklarını ortaya koydu. Bunlar kardeş, kuzen hatta amca yeğen bile olabilirlerdi. Soy-içi üreme hipotezi Hırvatistan Vindija’da çıkarılan 50,000 yıllık bir Neandertal fosili ve İspanya Sidron’da çıkarılan diğer 13 tanesi ile desteklenmekteydi. Bütün kemikler, bireylerin soy-içi üremeden gelen bireyler olduklarını destekler nitelikteydi. Neandertaller arasındaki bu soy-içi üreme belli başlı sorunları da beraberinde getirmiştir.

Akraba ilişkilerinden doğan bazı Neandertallerin engelli veya vücutlarının bazı bölgelerinde kusurların olduğu gözlemlenmiştir. Neandertal fosillerinin çoğunda biçimsiz omurga ve diz kapaklarının varlığı görülmektedir. Soy-içi üreme Neandertalleri giderek zayıflatıt ve Homo sapiensten daha yavaş çoğalmalarına neden oldu. Ne yazık ki Neandertaller bu gen özelliklerini nesilden nesile geçtikçe bizlere de aktarmış bulundular. Bu genler büyük ölçüde bastırılmış olsalar bile bugün bazılarımızda hala mevcuttur. Bazı araştırmacılar Neandertal soyunun tükenmesinin soy-içi üremeden kaynaklandığını savunmaktadır.

7. Neandertaller İnsan Eti Yerlerdi

Homo sapiensin Neandertalleri yediğinden kesin emin olamasak bile Neandertallerin birbirlerini yediklerini biliyoruz. Evet, Neandertaller birer “yamyam” dı. Sonuçlara biliminsanlarının, 40,000 yaşında 5 farklı Neandertalin kemiklerinde yaptıkları analizler sonrasında ulaşıldı. Kemiklerin tamamı, Neandertallerin avladıkları hayvanların kemiklerini kırdıkları biçimlerde kırılmıştı. Neandertallerin, kendi türleri ile beslenmelerinin sebepleri hala açıklanmış değil. İlk olarak, Neandertal, ilk sapiens ve hatta modern sapiens etleri bile besleyici değildir. Neandertaller büyük ve daha besleyici olan at, bizon, geyik ve mamut gibi etraflarında gezinen hayvanları avlarlardı.

Araştırmacılar Neandertallerin, kemik ilikleri için birbirlerini yediklerini öne sürmektedir. Kemiklerin içindeki iliğe ulaşılabilecek şekilde kırılmış olması bu teorinin doğru olması olasılığını artırıyor. Araştırmacılar ayrıca Neandertallerinkültürel sebeplerden ötürü veya kendi bölgelerinin güvenliğini dışardan gelen Neandertalere karşı korumak için birbirlerini yemeye başlamış olabileceklerini düşünmekteler.

8. Neandertaller Başka Hayvanlar Tarafından Avlanıyorlardı

Neandertaller büyük ihtimalle hayatlarının büyük bir kısmını başka hayvanlara yem olmadan geçirmeye çalışıyorlardı. Hemcinsleri ve diğer insan türleri dışında yırtıcı hayvanlar tarafından da avlandılar. Araştırmacılar bu sonuçlara yine bazı fosillerin analizlerini tamamladıktan sonra ulaştılar. Üzerinde büyük etçil canlıların ısırık izleriyle uyuşan izler bulunan Neandertal fosilleri buldular ve bu, küçük bir neandertal çocuğunun dev bir yırtıcı kedi tarafından yendiğini kanıtlar nitelikteydi.

Polonya’nın Ciemna mağarasında bulunan başka bir Neandertal çocuğunun kemiklerinin analizi ise çocuğun büyük bir kuş türü tarafından yendiğini gösteriyordu. 115,000 yaşındaki kemik kalıntıları üzerinde ise bir kuşun sindirim sisteminden geçtiğini belirtir nitelikte izler bulunmakta. Fakat tabii ki bu kalıntılar çocuğun bir kuş tarafından yendiğini mi yoksa kuşun ceset üzerinden beslendiğini mi anlamamıza yetmemektedir. Neandertallerin bazı hayvanların midelerinden geçmiş olması çok da şaşırtıcı bir durum olmazdı çünkü onlar zaten bu yırtıcılarla komşuydu ve bazen aynı mağara için bile savaş vermiş olma ihtimalleri yüksekti.

9. Neandertaller Öldüklerinde Gömülürlerdi

1908 yılında, iki arkeolog Fransa’nın La Chapelle-aux-St. mağarasında50,000 yıllık Neandertal kalıntıları buldular. Onlara kimse inanmasa da, antropologlar cesetlerin oraya kasıtlı olarak gömüldüklerini iddia ettiler. 1999 yılında arkeologlar bölgeye yeniden gitti ve 2012 de New York Üniversitesinden William Rendu’nun liderlik ettiği ekip, Neandertallerin gerçekten oraya gömüldüklerini doğruladı. O günden sonra Avrupa’nın çeşitli yerlerinde Neandertallerin gömülü olduğu 20 yeni bölge keşfedildi. Mezarlar hızlı ve özensizce kapatılmıştı çünkü cesetlerin leş yiyenlerden korunmasını sağlamak istiyorlardı.

Neandertal mezarlarının keşfi, onların yaşlı ve hastalara baktıklarını kanıtlama çalışmalarına yardım etti. Fransız mağaralarında bulunan Neandertal kemikleri deformasyona uğramış ve dişlerinin çoğu dökülmüş olan kişilere aitti. Yani bu neandertallerin yaşlanmış olma ihtimalini hayli artırıyordu. Neandertallerin bakmayı reddettiği, ilgilenmediği bu kişileri gömme zahmetine katlanmaları çok düşük bir ihtimadir.

10. Neandertallerin Soyu Neden Tükendi Bilmiyoruz

Neandertallerin neden soyunun tükendiğini tam olarak bilmiyoruz. Sapiens tarafından avlanmaları ve soy-içi üreme sonucunda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle tükenmiş olması muhtemel olasılıklar ancak bunlar yalnızca hipotez. Bir kısım araştırmacı ise ilk insanların Avrupa’ya göçünden sonra getirdikleri ölümcül hastalıkların yayılmasıyla soylarının tükendiğini düşünürken bazıları da onların diğer türlerin üreme hızlarına erişemedikleri için bunun gerçekleştiğini düşünmekte. Daha yeni bir teori ise iki buz çağını içeriyor. Yaklaşık 44.000 yıl önce, bir buz çağı başladı ve 1000 yıl sürdü.

Bunu 40.800 yıl önce başlayan ve 600 yıl sonra sona eren başka bir buz çağı takip etti. Avrupa’daki sıcaklıklar her iki buz çağında sıfırın altına ulaştı. Bitkiler yok oldu ve bu açlık oyununda Neandertaller avlanan taraf oldu. Büyük hayvanlar öldü ve arkasından onları avlayıp beslenen Neandertaller de bu hayvanları takip etti. İlk sapiensler buzul çağında hayatta kaldı çünkü onlar zaten her çeşit bitki, et ve balığı yemeye alışkındı. Bazı araştırmacılar, az sayıdaki Neandertalin ilk buz çağında hayatta kaldığına ve ikinci buz devri başladığında geri kalan Neandertallerin diğer insanlarla hareket ettiğine inanıyor. Bir araya geldiler ve kısa sürede insan gen havuzunun bir parçası oldular.

Yorumlar (0)