ANJANBMAN NEDİR?

ANJANBMAN NEDİR?

Şiirde cümlelerin bir dize ya da beyitte bitmeyip diğer dize, beyit veya bendlere kaymasıdır.

Türk şiirine Fransız şiirinden geçti. Servet-i Fünun döneminde yaygınlaştı. Düzyazıyı şiire yaklaştıran önemli bir üsluptur.

Örneğin:

Geçen akşam eve geldim. Dediler:
Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
         – Nesi varmış acaba?
– Bilmeyiz, oğlu haber verdi
         geçerken bu sabah.
– Keşke ben evde olaydım… Esef
         ettim. Vah vah!
Bir fener yok mu, verin… Nerde
         sopam?
Kız çabuk ol…
Gecikirsem kalırım beklemeyin. Zira
         yol
Hem uzun, hem de bataktır…
Mehmed Âkif

Yorumlar (0)