Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinler

tanzimat dönemi göstermeye bağlı edebi metinler, tanzimat dönemi anlatmaya bağlı edebi metinler slayt, tanzimat dönemi anlatmaya bağlı edebi metinler test, anlatmaya bağlı edebi metinler roman, tanzimat ve edebiyat, tanzimat edebiyatının zihniyeti, anlatmaya bağlı edebi metinler roman ve hikaye, tanzimat dönemi tiyatro eserleri ve yazarları,

Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinler

Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinler

Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinler, tanzimat dönemi göstermeye bağlı edebi metinler, tanzimat dönemi anlatmaya bağlı edebi metinler slayt, tanzimat dönemi anlatmaya bağlı edebi metinler test, anlatmaya bağlı edebi metinler roman, tanzimat ve edebiyat, tanzimat edebiyatının zihniyeti, anlatmaya bağlı edebi metinler roman ve hikaye, tanzimat dönemi tiyatro eserleri ve yazarları.

Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinler

A) ANLATMAYA BAĞLI METİNLER (ROMAN- HİKAYE)

Tanzimat dönemi öncesi Türk Edebiyatı'nda hikaye ve roman türleri yoktu. Olay kaynaklı tür olarak mesneviler kullanılmıştır. Bunların da teknik olarak hikaye ve romana benzediği söylenemezdi. Bu metinlerde tekrarlanan konular söz ustalığını göstermek için işlenirdi.Tanzimat, nesir alanında bir çığır açmış, onu şiirden daha etkili bir hale getirmiştir. Süsten, özentiden uzak, halkın okuması, bilgilenmesi amacıyla eserler ortaya koyulmuştur. Türk Edebiyatı'nda roman çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon adlı Fransızyazardan çevirdiği Telemak adlı romandır. Bir çok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin kahramanlarının yabancı olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Konusuyla, kahramanlarıyla ilk Türk romanı ise Şemseddin Sami'nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat'ın Aşkları) adlı bir aşk romanıdır. Bu da roman tekniği bakımından bir çok kusurlarla dolu basit bir romandır. Edebi sayılabilecek ilk roman Namık Kemal'in İntibah adlı romanıdır.

Sonuç olarak;

İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak'tır.

İlk yerli romanımız Şemseddin Sami'nin yazdığı "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"tır.

İlk edebi romanımız Namık Kemal'in yazdığı "İntibah"tır.

İlk tarihi romanımız Namık Kemal'in yazdığı "Cezmi"dir.

İlk köy romanımız Nabizade Nazım'ın yazdığı "Karabibik"tir.

Konular genellikle günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır. Kölelik ve cariyelik, yanlış Batılılaşma gibi konulara yer verilmiştir.

Yazarlar, kişiliklerini eserlerine yansıtmışlardır.

Romanlar teknik bakımdan oldukça zayıftır. Yer yer olayların akışı kesilerek okuyucuya bilgiler verilmiştir, uzun uzun tasvirler yapılmış, tesadüflere sıkça yer verilmiştir.

Kahramanlar tek yönlüdür; hep iyi ya da hep kötü.

1.dönemde romanın amacı halkı eğitmek iken 2.dönemde amaç sanattır.

1.dönem "Romantizm"in, 2.dönem "Realizm"in etkisinde kalmıştır.

Hikaye alanında ise yine ilk eserler Tanzimat döneminde verilmiştir. Daha önce halk hikayeleri olsa da bunlar belli konuların dışına çıkmaz ve masal karakteri gösterirdi. Özellikle Ahmet Mithat, halk hikayeleri ile batı tekniğini birleştirdi. Letaf-i Rivayat adlı hikaye serisi ile halk hikayelerini modernleştirmeye çalıştı. Bu hikayeler bu alandaki ilk Batılı eserlerdir. Ancak modern anlamda ilk hikayecilik Samipaşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseriyle başlar. İlk hikaye kitabımız, Ahmet Mithat Efendi'nin " Letaif-i Rivayat" adlı eseridir.

B) GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER (TİYATRO)

Tanzimat dönemine gelinceye kadar edebiyatımızda Batılı anlamda sahne tiyatrosu görülmez; ancak halk arasında Karagöz ile Hacivat, ortaoyunu, meddah gibi geleneksel halk tiyatrosu vardır:

Karagöz gölge oyunudur. Değişik söz oyunlarıyla yanlış anlaşılan sözlerle güldürü unsuru sağlanır. Eğlendirme amacı taşır. Karagöz adlı cahil biriyle Hacivat adlı bilgili geçinen biri arasındaki atışmalarla sürer gider.

Ortaoyunu ise şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekâr, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan güldürü amaçlı seyirlik oyundur.

Meddah tek kişilik bir oyundur. Yüksekçe bir yere çıkan meddah, değişik şivelerle konuşarak anlattığı bir olayla güldürü oluşturur.

Bu oyunlar belli bir metne dayanmayan, oyuncuların oyun esnasında konuşmalarıyla oluşan doğaçlama oyunlardır. Eğitici bir amaç taşımaz.

Tanzimat tiyatrosu ile tiyatro bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde bir araç sayılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır.

Tanzimat tiyatrosunda dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır. Fakat ikinci dönem Tanzimatçılarda bilhassa Abdülhak Hamit'in eserlerinde doğallığını gittikçe kaybetmiş, süslü, yapmacıklı bir hale gelmiştir.

Tanzimat döneminin yayınlanan ilk tiyatro eseri Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı tek perdelik komedisidir. Tiyatro alanında eğitici eserler ise Namık Kemal tarafından verilmiştir.Ahmet Vefik Paşabu dönemde tiyatro çalışmalarıyla tanınmış başka bir isimdir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, burada tercüme ettiği eserleri sahnelettirmiş, halkı tiyatroya gitme konusunda yönlendirmiştir. Moliere'in hemen hemen bütün eserlerini çevirmiştir.

Sonuç olarak:

İlk ciddi tiyatro 1867'de Güllü Agop'un idare ettiği Osmanlı Tiyatrosu'dur.

İlk Türk piyesi küçük bir dram olan"Hikaye-i İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşeni"dir.

Batılı anlamdaki ilk tiyatro Şinasi'nin yazdığı "Şair Evlenmesi' adlı töre komedisidir.

Sahnelenen ilk tiyatromuz ise Namık Kemal'in yazdığı "Vatan Yahut Silistre'dir.

Tiyatro, halkı eğitmek amacından dolayı daha çok okunmak için yazılmıştır.

1.dönem tiyatrolarının dili 2. döneme göre daha anlaşılır bir niteliktedir.

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 13:24
YORUM EKLE