Türk Edebiyatının Dönemleri Şeması, Türk Edebiyatı Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri Şeması, Türk Edebiyatı Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri Şeması, Türk Edebiyatı Dönemleri

Ana hatlarıyla Türk edebiyatının devirlere (dönemlere) ayrılmasındaki ölçütler şöyledir:

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASI

Edebiyat tarihinin büyük dönemlere ayrılmasında, tarihsel gereklere uymak zorunludur. Türk tarihi yalnız edebiyatın değil bütün sosyal kurumların incelenmesi konusunda, başlıca üç büyük döneme ayrılır:

1. İslâmiyetten önce Türk edebiyatı,
2. İslâm uygarlığı etkisi altında Türk edebiyatı,
3. Avrupa uygarlığı etkisi altında Türk edebiyatı.

Birbirinden tamamen ayrı ve çok belirli öz yapıya sahip olan bu üç büyük dönemde, çeşitli lehçeler edebiyatlarını, ayrı ayrı ve "tarihsel" bir sıra takip ederek gelişme tarihlerine göre -genel uygarlık tarihi çerçevesi içinde- açıklamaya çalıştık. Büyük edebî kişiliklere ya da bazı büyük tarihsel akımlara göre yaptığımız ikinci derecedeki bölümlemede de -son derece- kişisel bölünmelerden uzak kalmaya, tarihsel gereklere uymaya özen gösterdik. Aynı biçimde, çeşitli lehçeler edebiyatları içinde özel bir gelişme çizgisi takip eden bazı seçkin kimselere seslenen edebiyatları da yine tarihsel sıraya göre göz önüne aldık ve edebiyatın genel gelişimi arasında onun özel gelişme çizgisini de bağımsız olarak göstermek istedik. Bu genel ilkeler içinde Türk edebiyatının oluşumu doğrultusunda, hiç olmazsa ana hatları bakımından açıklık kazanmış ve aydınlanmıştır inancındayız.

Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi (Yalınlaştırılmıştır.)

Ayrıca bakınız-> Türk Edebiyatının Devirlere (Dönemlere) Ayrılmasındaki Ölçütler

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

1) İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI

a) Sözlü Edebiyat
b) Yazılı Edebiyat

2) İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI

a) Divan Edebiyatı
b) Halk Edebiyatı

Anonim Türk Halk Edebiyatı

Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı

Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı

3) BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

Tanzimat Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı

Fecr-i Ati Edebiyatı

Milli Edebiyat

Beş Hececiler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Yedi Meşaleciler

Garipçiler (Birinci Yeniciler)

İkinci Yeniciler

Toplumcu Gerçekçiler

Maviciler

Hisarcılar

Kaynak: www.turkedebiyatı.org

Türk edebiyatının dönemleri şeması, türk edebiyatının dönemleri ve özellikleri, türk edebiyatının dönemleri 9. sınıf, türk edebiyatının dönemleri pdf, edebiyat dönemleri karşılaştırma tablosu, türk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi, türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler, türk edebiyatının dönemleri kısa özet, türk edebiyatının dönemlerinin araştırılması,

Yorumlar (0)