3 Mayıs Türkçülük gününde üzücü bir hatırlatma

3 Mayıs Türkçülük gününde üzücü bir hatırlatma

İnternette yayımlanmış farklı makalelerden (ve Wikipedia) elde ettiğim bilgilere göre 16. yüzyılda 

Selanik’in % 75’i 

 Niğbolu’nun ise %50’si Türk’müş (müslüman) 

Manastır’da 750 Türk aile varken 300 Hıristiyan aile bulunmaktaymış. 

Üsküp’te 51 Türk,(müslüman) 13 Hıristiyan mahallesi varmış.

18. yüzyılda Girit nüfusunun %47’si Türk'müş.

Justin McCharthy Ölüm ve Sürgün (Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı) adlı kitabında Avrupa’daki Türk nüfusun en az yarısının katledildiği sayısal verilerle ortaya koymuştur. 1821-1922 yılları arasında yüzbinlerce Müslümanın Avrupa'dan sürüldüğünü (Kitabında tahminen beş milyon kişi diyor) yine yüz binlercesinin öldürüldüğü ya da kaçarken hastalık veya açlık sonucu öldüğünü söylemektedir. 

Hele Mora için söyledikleri içler acısıdır: ‘Mora'daki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi’ Yunanistan’a yardım için gelen batılı güçler bile ‘Bu savaş değil düpedüz soykırım.’ diyerek yardımdan vazgeçip geri dönmüşler.

Amerikalı oryantalist Victoria Rowe Holbrook, Osmanlının son dönemlerinde Selanik’in durumu üzerine yaptığı çalışmalardan sonra, şehirde Müslüman sayısının gayr-i Müslimlerden en az birkaç kat fazla olduğunu öğrendiğini, bunun da kendisini çok şaşırttığını belirtir. ‘Selanikli Müslümanların yarısı göç, sürgün ve mübadele ile Türkiye’ye sığınmışlardır; diğer yarısı nerededir? Bu insanlara ne olmuştur?’ diye sorar... 

Prof. Dr. Mustafa Sarı

Yorumlar (0)