05.10.2021, 10:23

HELENİZM VE DAYATILAN TARİH

HELENİZM VE DAYATILAN TARİH

Yunan kültürlerinin Doğu kültürünü sahiplenmesiyle ortaya çıkan fikir, sanat ve felsefi akımın adıdır Helenizm. Grek Uygarlığı ve Batı, Doğu'nun düşünce ve davranışlarının kendi kültürlerine etkisini inanılmaz şekilde kamufle edip ari ırkın kültürü olarak dünyaya sunmasıdır. “Dinsel ve ırksal ayrımcılık ile ari ırk safsatası ve sahte tarih bir zemine oturtularak proje tamamlanır .”

Sahiplendikleri, dayandırdıkları ari ırk 7. yy Karadeniz sahilleri ve Kırım Yarımadası'nda yaşamış İskitler’dir. Ruslar ise çakma ari ırkı Pers kökenli olarak gösterir. Bilim insanlarına göre 2002'de Truva’da bulunan mezarlar İskitlerin Anadolu’da yaşadığını göstermekte. İ.Ö 330 Büyük İskender’in Pers imparatorluğu'nu sona erdirip Doğu'ya egemen olması ile İ.Ö 30 yılına kadar geçen zaman dilimi Helenizm veya Helenistik Çağ adını alır. İskender; işgal ettiği coğrafyada kültürü yok olmuş toplumlar ve diğer topluluklara Yunan egemenliğini ,kültürünü , ve eğitim anlayışını dikte etmek ve Helenizmi yaymak adına İskenderiye şehrini kurar .

Makedonyalı İskender, şehri bilim merkezi haline getirirken hedefi, kültür asimilasyonu uygulayarak Helenizmi Doğu'da kabul ettirmek ,yaymaktır. Yapılmak istenen Doğu kültürünü iz bırakmadan silmek, Helenizm adı altında sahiplenmek. Kitabu-l Mevalid (Denkard) adlı eserde yazılanlara göre İskender, orijinal eserleri Yunanca'ya tercüme ettirir. Sonra eser, anıt ve kitapları yakıp yok ederek kültür tahribatını tamamlar . İskenderiye bilim merkezi, Mısır’ın kadim teorik bilgileri ile beslenen yunan kültürü Helenizm'in en büyük tetikleyicisi konumundadır. İlginç olan ise Doğu’da Helenizm etkisinin varlıklı sınıflar ve elit siyaset yapanlar seviyesinde kaldığı, halkın bu tahribat ve kültür emperyalizminden fazla etkilenmeden gündelik yaşamına devam ettiğidir.

15. yy.dan itibaren Batı’nın dünya üzerinde hegemonya kurma isteği bir planın, bir projenin başlangıç tarihidir. Batı, dünya medeniyetinin Yunan (Helen) ile başladığını dikte eder, inandırır ve bunu değiştirilemez bir gerçeklik olarak görülmesini sağlar. Doğu'nun medeniyeti, Batı’dan öğrendiği savının tarih sayfalarına geçmesi, Batı için çok büyük öncelikler ve kazanımlardır .Sömürü düzeni kendi fiziksel ve ideolojik yapısının yanında siyasi, ekonomik alt yapısını da kuran bir ahtapottur. Çalıntı, çakma terminoloji iki hedefi gerçekleştirir. Ekonomik ve siyasal politikalar yanında, kendi tarihini yaratmak. Bunda da çok başarılı oldukları Doğu ve  islam aleminin yaşadıklarında görürüz. İngiliz Prof. Martin Bernal’a göre Yunanistan ve Yunan medeniyeti aslında Sami ırkı yani Ortadoğu halkının uygarlığından muzzam ölçülerde etkilenmiş bir Mısır – Afrika kolonisidir.  Ayrıca eski Yunan uydurmacasının nasıl imal edildiğini, Helen diye dayatılan Yunan medeniyetinin esas olarak Mısır ve Fenike kökenli olduğunu "Kara Atena " isimli kitabında kanıtlarıyla ortaya koyan Bernal’dir. Tarihçi Heredot yazılarında alfabeyi Yunan’a Fenikelilerin getirdiğini, Helen kültüründe , Tanrılardan şehir adlarına, kültürlerinden öykülerine kadar Mısır etkisini anlatır. Panhelenizm güçlendikçe Doğunun izleri ,kanıtları hafızalardan silindi. Öğrenim hayatıyla birlikte medya yoluyla sahte, çalıntı Batı medeniyeti malesef bilim, demokrasi adı altında insanlara dayatıldı. Üzücü olan ise Batı tarihini yaratıyor, bunu dikte ediyor, bizler ise kendi tarihimizi bilmiyor, sahip çıkamıyoruz.

Yorumlar (0)