Çaylak Sözcüğünün Kökeni, Çaylak Ne Demek, Çaylak Anlamı

ÇAYLAK KÖKEN AÇIKLAMASI

+Uk

Çaylak Sözcüğünün Kökeni, Çaylak Ne Demek, Çaylak Anlamı, Çaylak Etimoloji, Çaylak Kökeni, Çaylak Kuşu


nasr [Ar.]: karataban, çarlakTTü: [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
inine varınca [fareyi] bir çaylak çalub hevāya urdıTTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çaylak: (...) kaparozcu, gedā-çeşm [hazıra konucu, bedavacı]TTü: acemi çaylak "toy, tecrübesiz" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Bu iki lağım faresi dilsiz Lui ile yanındaki acemi çaylak çete reisi olamazlardı

+Uk

→ çağır-

Not: Esasen “bağırgan” demektir. İkincil anlamı (bedavacı, hırsız) çaylak kuşunun hırsızlığından kinayedir. Üçüncü anlamı (tecrübesiz) , acemi çaylak "tecrübesiz hırsız" deyiminden krasis yoluyla türemiştir.

Çaylak kuşu hakkında bilgi

Çaylak kuşunun özellikleri ve yaşam alanları
Ak çaylak (Elanus caeruleus)

Kartalgiller familyasından bir kuş türü. Gündüz yırtıcılarından uzun kanatlı, çengel gagalı, çatal kuyruklu bir kuştur. Eski ve Yeni Dünya’nın ormanlarıyla su kıyılarında yaşar. Kızılla karışık esmer tüyleri vardır. Kuyruğu uzun ve çatallıdır. Türlerine göre boyu 25-70 cm arasında değişir. En çok görülen türü kızılçaylak olup Avrupa’nın birçok yerinde, Kuzeybatı, Afrika ve Hindistan’ da bulunur.

Boyu yaklaşık 61 cm olup kızıl kahverengi tüylerinde siyah ya da koyu kahverengi çizgiler yer alır. Kafası gri zemin üzerine beyaz çizgili, vücudun alt kesimleri ve uzun, derin çatallı kuyruğu kızıl kahverengidir. Şahin gibi süzülerek yükselip uzun süre havada kalabilir. Böcek, küçük kuş, hatta tavşan bile avlarsa da en çok leşle beslenir. Ağaç tepelerine kurduğu yuvasında kuru dallar kullanır. Dişi çaylak bir defada kahverengi benekli, mavimtırak beyaz dört yumurta yumurtlar.

Öteki türlerinden başlıcaları Avrupa, Afrika ve Madagaskar’da bulunan kara çaylak, sarı gagalı çaylak, ABD’nin güneyinden Brezilya’ya kadar görülen kırlangıç kuyruklu çaylak. Ayrıca Avustralya’da görülen siyah kanatlı çaylaklar kalabalık gruplar biçiminde yaşar ve beslendikleri kemirici hayvanların tüylerinden ördükleri yuvalarını birbirine yakın yaparlar.

Çaylak Sözcüğünün Kökeni, Çaylak Ne Demek, Çaylak Anlamı, Çaylak Etimoloji, Çaylak Kökeni, Çaylak Kuşu

Yorumlar (0)