Direnç sözcüğünün kökeni, direnç kelimesinin kökeni

Direnç sözcüğünün kökeni, direnç kelimesinin kökeni

Direnç sözcüğünün kökeni, direnç kelimesinin kökeni

Direnç sözcüğünün kökeni, direnç kelimesinin kökeni

Direnç sözcüğü oldukça karışık bir geçmişe sahip arkadaşlar.

1-Eski Türkçe tiri-mek yaşamak, canlı olmak +I(g) sözcüğü var. Tirig canlı, diri sözcüğü de buradan türüyor.


Benzer sözcükler: direcen, dirembeç, direnmek, direniş, direnme, diretmek.


Benzer sözcükler: dirlik düzenlik, dirliksiz

5- Dir-gen (yaba) sözcüğü ise sanıldığı gibi Türkçe değil. Yunanca dikránion δικράνιον: İki uçlu çatal.
di- δι- iki + EYun kránon κράνον boynuz

Sonuç: Direnç sözcüğü ile ilgili olabilecek kökleri açıkladık. TDK'de bu yönde bir bilgi bulunmuyor. Tiri-, Tire- köklerinden gelme olasılığı çok yüksek görünüyor.

YORUM EKLE