Direnç sözcüğünün kökeni, direnç kelimesinin kökeni

Direnç sözcüğünün kökeni, direnç kelimesinin kökeni

Direnç sözcüğü oldukça karışık bir geçmişe sahip arkadaşlar.

1-Eski Türkçe tiri-mek yaşamak, canlı olmak +I(g) sözcüğü var. Tirig canlı, diri sözcüğü de buradan türüyor.


Benzer sözcükler: direcen, dirembeç, direnmek, direniş, direnme, diretmek.


Benzer sözcükler: dirlik düzenlik, dirliksiz

5- Dir-gen (yaba) sözcüğü ise sanıldığı gibi Türkçe değil. Yunanca dikránion δικράνιον: İki uçlu çatal.
di- δι- iki + EYun kránon κράνον boynuz

Sonuç: Direnç sözcüğü ile ilgili olabilecek kökleri açıkladık. TDK'de bu yönde bir bilgi bulunmuyor. Tiri-, Tire- köklerinden gelme olasılığı çok yüksek görünüyor.

Yorumlar (0)