MEKTUP (Arapça) SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇE KARŞILIĞI GERÇEKTEN YOK MU?

MEKTUP (Arapça) SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇE KARŞILIĞI GERÇEKTEN YOK MU?

Mektup (Arapça): Arkış, bitik, sav (Eski dönemlerde Türkçede mektup, haber anlamında kullanılan sözcüklerimizdir.)

Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu Divanu Lügati't Türk'te de bulunmaktadırlar.

Ötrüşmek ise karşılıklı  mektuplaşmak anlamında kullanılmıştır.

Bağlantıya tıklayarak sözlüklerimizden yararlanabilirsiniz:

#TürkçeninDirilişHareketi

#TDH #TDHD #Türkçe #Türk #Dil #Diriliş #Ulus #Türkiye #Anadil #Atatürk #Ata #Tarih

Yorumlar (0)