Reenkarnasyon Kelimesinin Kökeni ve Anlamı Nedir? (TDK)

Reenkarnasyon Kelimesinin Kökeni ve Anlamı Nedir?

Reenkarnasyon kelimesinin kökeni Latince incarnatio kelimesidir. Reenkarnasyon kelimesinin kökeni Fransızca değil Litincedir ve  Latinceden Fransızcaya geçmiştir.

Reenkarnasyon kelimesinin Kökü Nedir?

Fransızca re (yeniden)+ incarnation "vücut bulma, adana, ete bürünme" kökünden gelmektedir. Fransızca sözcük ise Latince aynı anlama gelen incarnatio sözcüğünden türemiştir. 

Bu sözcük Latince caro, carn- "et" sözcüğünden +tion son ekiyle  türetilmiştir. Yani sözcüğün ana kökü carn (et) sözcüğüdür.

Reenkarnasyonun TDK'ye göre anlamı ve açıklaması

Reenkarnasyonun TDK'ye göre anlamı ve açıklaması şöyledir.

  • Reenkarnasyon: Ruh göçü.

* Dipçe: Ruh sözcüğü Arapçadır, Türkçesi tin sözcüğüdür.

Reenkarnasyon kelimesinin Azerbaycan Türkçesindeki karşılığı dirçilme sözcüğüdür ve yaygınlaştırılabilir.

Yorumlar (0)