Dil nedir? Dilin tanımı ve anlamı

Dil nedir? Dilin tanımı ve anlamı

Prof. Dr. Ahmet Buran

İnsan, varlığa dair nitelikleri beş duyusuyla algılar. Duyular yoluyla algıladığı ve varlığın somut gerçekliğinden soyutladığı nitelikleri, yeni ve farklı bir "sanal" gerçeklikle zihninde biriktirir.


Beş duyuyla algılanan varlığın insan zihninde oluşan bilgisine, soyut tasarım ve  tasavvuruna kavram denir. Varlığın insan tarafından algılanan en önde gelen niteliği/nitelikleri onun insan zihnindeki ortak ve genel kavram alanını oluşturur.

Onun için mesela, her dilde taş farklı bir gösterge ile (taş, seng, hacer, pierre/ roche ston vb.) karşılansa da  bütün insanların zihninde sert bir cisim olarak yer alır. Bu olgu dilin doğuşu ya da  insanın dili kullanmaya başlaması ile ilgilidir.

Her dilin, varlığı ve olayları algılama ve anlatma sistemi içinde bir dil içi dünya görüşü oluşur. Dilin doğuşundan sonraki aşamlarda ise, insan bir dil dünyasına doğar ve dilsel göstergelere yüklenen temel ve farklı anlamlar, toplumsal ve tarihsel yapı içinde edinilir ya da öğrenilir.


Kavramsallaştırma yoluyla bilgiye dönüştürülen, insanın varlık, eylem, durum algısının ve varlığın soyutlanan niteliklerinin çeşitli göstergelere yüklenerek bir dizge içinde karşılıklı olarak iletilmesi sürecine bildirişim ve bu süreçte ortaya çıkan çok boyutlu ürüne dil denir.

Yorumlar (0)