TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI

TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI

TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI

TÜRK DİLLERİNİN DOĞU HUN DALI

  1. Uygur Grubu
   1. UygurTukyu bölümü:
    1. Eskilerden:
     1. Orhun âbidelerinin eski Oğuz dili (= Tukyu),
     2. Eski Uygur.
    2. Bugünkülerden:
 1. Tuva, (= Urenhay, Soyot, Soyon),
 2. Karagas (Tofa).
   1. Yakut bölümü:

Bugünkülerden:

 1. Hakas (bütün şiveleri),
 2. Kamas,
 3. Küerik,
 4. Şor,
 5. Altay dilinin şimâl şiveleri (Tuba, Şalkanduu, Kumandı),
 6. Sarı Uygur.
  1. KırgızKıpçak Grubu

Bugünkülerden:

   1. Kırgız,
   2. Altay (Altay, Teleüt, Telengit şiveleri).
YORUM EKLE