Türk Dilini Konuşan Nüfus, Türkçe Konuşan İnsan Sayısı

Türk Dilini Konuşan NüfusTürkçe Konuşan İnsan Sayısı

Türk Dilini Konuşan Nüfus, Türkçe Konuşan İnsan Sayısı

Dünyadaki Türk nüfusu ya da Türkçe konuşan insan sayısı konusunda çok farklı bilgiler vardır. Kimi kaynaklar 140150 milyondan bahsederken kimileri de 300350 milyon rakamlarını vermektedir. Bu farklılıklar, çok geniş bir coğrafyada, değişik ülkelerin sınırları içinde, çeşitli statülerde yaşayan Türklerin nüfusunun tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bizim tespitlerimize göre bugün Türkçe konuşan nüfus yaklaşık olarak şöyledir.

Batı / Güneybatı Türkçesi

1. Türkiye Türkçesi

Türkiye’de

65.000.000

Irak’ta

1.100.000

Suriye’de

200.000

Kıbrıs’ta

200.000

Yunanistan’da

200.000

Bulgaristan’da

1.800.000

Yugoslavya’da

500.000

Toplam

69.000.000

2. Gagavuz Türkçesi

Moldova’da

197.164

Romanya ve Bulgaristan’da

50.000

Toplam

247.164

3. Azerbaycan Türkçesi

Kuzey Azerbaycan (Azerbaycan ve Gürcistan’da)

8.922.000

Güney Azerbaycan (İran’da)

25.000.000

Toplam

24.791.106

4. Türkmen Türkçesi

Türkmenistan’da

2.718.297

Horasan (İran’da)

1.000.000

Afganistan ve Pakistan’da

300.000

Toplam

4.018.297

Kuzeydoğu / Doğu Türkçesi

1. Özbek Türkçesi

Özbekistan, Afganistan, Pakistan ve Tacikistan’da

21.000.000

2. Uygur Türkçesi

Doğu Türkistan (Çin’de), Kazakistan, Rusya’da

17.000.000

3. Kazak Türkçesi

Kazakistan’da, Doğu Türkistan (Çin’de).

11.000.000

4. Karakalpak Türkçesi

Özbekistan’da

600.000

5. Kırgız Türkçesi

Kırgızistan ve Doğu Türkistan (Çin’de)

3.300.000

6. Kazan ve Kırım Tatar Türkçesi

Tataristan (Rusya) ve Kırım ( Ukrayna’da)

16.000.000

7. Başkurt Türkçesi

Başkurdistan ( Rusya’da )

2.500.000

8. Nogay Türkçesi

Kuzey KaThasya (Rusya’da)

300.000

9. Karaçay Türkçesi

Kuzey KaThasya (Rusya’da)

400.000

10. Malkar Türkçesi

Kuzey KaThasya (Rusya’da)

200.000

11. Kumuk Türkçesi

Kuzey KaThasya (Rusya’da)

282.178

12. Altay Türkçesi

Altay Özerk Bölgesi (Rusya’da)

180.000

13. Hakas (Abakan) Türkçesi

Hakas bölgesi (Rusya’da) ve Çin’in Kansu eyaletinde

150.000

14. Tuva Türkçesi

Tuva bölgesi (Rusya’da) ve Moğolistan’da

300.000

15. Diğer Ülkelerdeki Türkler

8.900.000

Türk Dünyasının Toplam Nüfusu

187.049.639

Buna 4.300.000 Çuvaş ile 1.000.000 Yakut’u da eklersek, toplam nüfus: 183.218.745 olur. Burada kullanılan rakamlar, 1989 yılında Sovyetler Birliğinde yapılan nüfus sayımı verilerine ve Yusuf Dönmez’in 1995 yılını esas alarak yaptığı tespitlere dayanmaktadır. Nüfus sayımlarındaki eksiklikler bir yana, bugüne kadarki nüfus artışını eklersek, bu sayının tahminen 190 ila 200 milyon dolayında olduğunu söyleyebiliriz.

Yorumlar (0)