01.01.2019, 23:42

TÜRKÇENİN UNUTULMUŞ BİR DEYİMİ: OD SU OLMAK

Bugün size bir deyimden söz edeceğim hem de kusursuz bir deyimden: . "od(ateş) su olmak"

Bu deyim öyle bir deyim ki geçmişe baktığımızda 732 tarihli Kültigin Yazıtı'nda görülüyor:

"ança kazganıp biriki bodunug ot sub kılmadım."

"öylece kazanıp birlik halindeki boyları birbirine düşürmedim."

Görebiliyor musunuz, anlatım ne kadar incelikli.

"ot" sözcüğü ateş anlamında bir sözcük, taşıdığı uzun ünlüden dolayı daha sonraki tarihî dönemlerimizde ötümlüleşme ile "od" şeklinde görülecek. Farsçada da aynı seslerden oluşan ve aynı anlamı yansıtan "od" sözcüğü var.

Günümüzde ocak sözcüğü ve odun sözcüğü od sözcüğünden gelir.

Sub sözcüğü ise sonraki dönemlerde sub> suw> suv> suy> su dönüşümlerini yaşayacak.

Ateş suyu öldürür, su da ateşi. Düşman olmayı hangi dil bu kadar güzel ifade edebilirdi ki? Düz bir anlatım yerine böylesine hayranlık veren bir üslubu görmezden gelmek haksızlık olur. Görmezden gelmek deyince Türk Dil Kurumunun şu anki deyimler sözlüğünde bu deyime yer verilmemiş. Şaşırmadım doğrusu.

Ben bu deyimi gündelik hayatımda kullanıyorum ve sizleri de bu güzelliği yaşatmaya davet ediyorum. Bu davete uymazsanız ateş su oluruz ona göre 

Yorumlar (1)
Meryem Yörük 5 yıl önce
Çok bilgilendim. harika.