3. Selim ve Türkçe-Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Karal

3. Selim ve Türkçe


Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Karal

Osmanlıda Türkçenin en çok değer gördüğü, öğretimde birinci dil olmaya başladığı bununla birlikte okullarda yabancı dillerin de öğretilmeye başladığı dönem 3. Selim dönemidir.


Önemli Fransızca yapıtlar, bu dönemde Türkçeye çevrildi. Ayrıca matbaanın daha da gelişmesiyle basım işleri de gelişti. Dış devletlerle ilişkilerde Rum ve Ermeni çevirmenlere bağlı kalmanın bir kusur olduğunu düşünmüştür 3. Selim.


Nitekim Avrupa'ya kalıcı olarak gönderdiği elçilerin dil ve bilim ile ilgili özenle araştırma yapmalarını istemiştir. Kamusal (resmi) yazıların açık ve yalın bir Türkçe ile yazılmasını buyurmuştur ve kendisi de buna uymuştur. Sadaret kaymakamına yazdığı şu yazıyı kanıt olarak gösterebiliriz:Bu gece sabaha karşı Frenk gemicileri sandal ile türkü çağırarak saray önünden geçtiler ve birkaç defadır ediyorlar, Reis Efendiye tenbih eyle, bilcümle elçilere ve Frenklere tenbih eylesün, bir dahi öyle edebsizlik etmesinler.


Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Karal

Yorumlar (0)