Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi test

Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi test

Konu: Eğik çizgi, ters eğik çizgi, Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir? Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Konu seçiniz:

Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi test

NOKTALAMA İŞARETLERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir? Ters Eğik Çizgi Nerlerde Kullanılır?

Ters Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler

Ters Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir? Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

 • C:Belgelerim\resimlerim\video

  C:Belgelerim\Türk İşaret Dili\görsel.jpg

 • C:Belgelerim\indirilenler\görsel.jpg

Bilgisayarda (\) Ters Eğik Çizgi Nasıl yapılır?

Bilgisayarda (\) Ters Eğik Çizgi Nasıl yapılır sorusunun yanıtı şöyledir.

AltGr tuşuna basılı tutup soru işareti olan tuşa basarak ters eğik çizgi yapabilirsiniz.


Eğik çizgi ( / ) Nedir?

Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır, Eğik Çizgi

1. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır:

Ne sen, ne ben / Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ / Ne de âlâm-ı fikre bir mersâ / Olan bu mâî deniz / Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz. (Ahmet Haşim, O Belde)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur:

Altay Sokağı, Nu.: 21/6

3. Adres yazarken semt ile şehir arasına konur:

Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

4. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır:

-a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden.

5. Bölme işareti olarak kullanılır:

60/3 = 20

6. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)

7. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle, eğik çizginin kullanıldığı yerler ve örnekler tdk, eğik çizginin kullanıldığı yerler tdk

EK AÇIKLAMALAR

1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur:

 • Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

 • Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

 • 18 / 11 / 1969,
 • 15 / IX / 1994.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

 • -a /-e,
 • -an /-en,
 • -lık /-lik,
 • -madan /-meden.

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:

 • https://www.turkcenindirilisi.com

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

 • 70/2=35

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılma amacı diğerlerinden farklıdır?
A) Kurcalama sivilceyi, çıban edersin.
B) Çantasına iç çamaşırlarını, tişörtünü ve pantolonunu koydu.
C) Abini, ablanı veya anneni çağırır mısın?
D) Alışveriş merkezinde cüzdanını, telefonunu ve tabletini çaldırmış.
E) Sarıyı, siyahı ve moru çok severdi.

2.- Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
– Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
-Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
-Kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
Yukarıda bazı noktalama işaretleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?
A) İki nokta
B) Virgül
C) Nokta
D) Noktalı virgül
E) Üç nokta

3. Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinden önce aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilir?
A) Yay ayraç
B) Tek tırnak
C) Eğik çizgi
D) Virgül
E) Kesme işareti

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 1

4. “Bir başkasından veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler……….. içine alınır.”
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Virgül
B) Tırnak işareti
C) Kesme işareti
D) Eğik çizgi
E) Kısa çizgi

5. Konuşmasını bilen insan, dinleyicisinin seviyesini daima göz önünde bulundurarak konuşmasının çekici ve monotonluktan uzak olması için konu ile ilgili hoş benzetmelere başvurur.
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri ayırmak
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
C) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur.
E) Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
A) Saat 15:00’te toplantı salonunda olalım.
B) Akılsız başın zahmetini ayaklar çeker.
C) Burası, uluslar arası havaalanlarından bir tanesi.
D) Ona şunu söyledim: Güneş balçıkla sıvanmaz.
E) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Oğullarına Ayhan, Musa, Harun, kızlarına Sema, Belma ve Banu isimlerini vermişti.
B) Birazdan ileride bir dönüş gerçekleşecek mi?
C) Bu aydan sonra dijital radyoculuğa geçiliyor.
D) Puanları toplamak istiyor, erken bir atak geldi.
E) Gülmek için mutlu olmayı beklemeyiniz, belki gülmeden ölürsünüz.

8. Metin içinde zarf fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir noktalama yanlışı vardır?
A) Derslerinde başarıları arttıkça çalışma azmi de katlanıyordu.
B) Teyzesi, onu görünce, ne yapacağını şaşırdı.
C) En büyük sanatkarlık, hareketleriyle sözlerini akort edebilmektir.
D) Onu gidip yerinde görebilmek, en çok istediğim şeydir.
E) Bir çocuğa hayat vermek değil, ona bir de ruh vermek gerekir.

9. …sanki yılların ve tecrübelerin izlenimlerini taşırlar… cümlesindeki üç noktanın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tamamlanmamış cümlenin sonuna konur.
B) Açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.
C) Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
D) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için kullanılır.
E) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi noktalama işaretleri bakımından doğrudur?
A) Sait Faik bir yerde: “Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz.” demiştir.
B) Sait Faik bir yerde; Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, demiştir.
C) Sait Faik, bir yerde, şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, demiştir.
D) Sait Faik bir yerde şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz demiştir.
E) Sait Faik bir yerde: Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz demiştir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) Bazıları büyük olarak doğar, bazıları sonradan büyüklük kazanır, bazıları da zorla büyük olurlar.
B) At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır.
C) Alışkanlıklar bırakılmazsa zamanla ihtiyaç haline gelir.
D) Eğer zamanın içinde yaşıyorsak onunla beraber ilerlemeye mecburuz.
E) Kusursuz arkadaş aramak, hiç dost edinmek istememek demektir.

12. “Ne kadar zeki ( ) biri olduğunu herkes bilir.”
cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti getirilirse alay veya küçümseme anlamı katılmış olur?
A) Noktalı virgül
B) Virgül
C) Soru işareti
D) Ünlem
E) Kısa çizgi

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Komşumuzun oğlu yarın Samsun’dan gelecek.
B) Ne ilim, ne felsefe, ne de beşeri sevgiler insan ruhundaki boşluğu dolduramazlar.
C) Kelimelerin kuvvetini anlamadan insanlığın kuvvetini anlayamazsınız.
D) Mizah, şakanın arkasına saklanmış ciddiyettir.
E) Okumasını bildiğiniz takdirde her insan koskoca bir kitaptır.

14. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan hangi noktalama işareti yay ayraç içine alınır?
A) Virgül
B) Soru işareti
C) Ünlem
D) Nokta
E) Noktalı virgül

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) Adamın boyu 1.95 cm’yi geçiyordu.
B) Biletleri THY’den mi aldınız?
C) Bu çuval bence 19 kg’den fazladır.
D) Bu diziyi RTÜK’e şikayet ettiler.
E) BOTAŞ’ın mühendis alacağını duydum.

Soruları kaynağı: edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-A, 2-E, 3-E, 4-B, 5-D, 6-A, 7-A, 8-B, 9-C, 10-A, 11-B, 12-D, 13-A, 14-B, 15-C

Ters Eğik Çizginin Kullanıldığı Yerler, Ters Eğik ÇizgiTers Eğik Çizgi, Ters Eğik Çizgi Nedir, Ters Eğik Çizgi Nerelerde Kullanılır?

Noktalama işaretleri, Nokta, Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi, Kesme işareti, noktalama işaretleri kısaca, noktalama işaretleri örnekleri, sözcükleri yazarken saat ve dakika bildiren sayıların arasına ne konur, noktalı virgül nerelerde kullanılır, soru işaretinin kullanıldığı yerler, noktalama işaretleri tablosu, üç noktanın kullanıldığı yerler, iki noktanın kullanıldığı yerler, Noktalama işaretleri, Eğik çizgi, ters eğik çizgi, eğik çizgi ile ilgili sorular, eğik çizgi ile ilgili cümle, eğik çizginin kullanıldığı yerler ve örnekler tdk, eğik çizginin kullanıldığı yerler tdk, eğik çizgi ile ilgili şiirler, ters eğik çizgi örnekleri, eğik çizginin işlevleri,

Yorumlar (2)
Ayşe sena 4 yıl önce
Cevaplar yok
reyhan 4 yıl önce
var testten sonnra