KALBİM BAHAR... - Ötkür

KALBİM BAHAR...

Tarihimiz ve şiir dünyamız, “aşk”ın ulvî bir duygu olduğunu gösteren yüzlerce örnekle doludur. Gerek Anadolu ve gerekse Türkistan şiirinde ulaşılamayan sevgiliye “âh” eden, beddua savuran bir âşık değil, o ateşle yanmaya, sürünmeye, hatta ölmeye râzı olan bir âşık var...

Ötkür, vatan ve istiklâl şâiri hüviyetiyle genellikle hürriyet, vatan ve mücadele konulu şiirler yazdı; ancak onun lezîz aşk şiirleri de yok değil... “Beşerî aşk” ile başlayan Kalbim Bahar’da kendinizi âniden “vatan aşkı”nın içinde bulursunuz...

Kalbim Bahar…
(Gazel)

Ot bilen köymekni öz cânimğa kıldim ihtiyâr,
İhtiyâr kılmas idim, hûşumni aldi bir nigâr.

Bir nigâr kim, lutpi eylep tenge cân bergen özi,
Hem yene hençer bilen bağrimni kıldi lâlezar.

Miñ şükür deymen buña yoktur puşaymânim meniñ,
Ki kızılgülniñ mu hem hüsni hem buyi hem hâri bar.

Ger tikenlik dep gülidin keçse bulbul bir nepes,
Tapmas erdi bu cahânda kağidek mu itibâr.

Çıkmiğay hergiz dilimdin yâr selip koyğan köylük,
Çünki şu dert bilen köñlüm hem yara hem behtiyâr.

Heç siğişmas tenu cânim emdi bî-dertlik bilen,
Yürgiçe bî-dert yaşap pervâne bolmak iptihâr.

Meyli cismimni zimistân eylisun devrân işi,
Yâr hiyâli birle kalbimde yaşar meñgü bahâr.

Türkiye Türkçesiyle:
(Çeviri: Hülya Kasapoğlu Çengel)

Ateşle yanmayı canıma ettim ben ihtiyar,
İhtiyar etmezdim aklımı aldı bir nigâr.

Bir nigâr ki lûtfedip tene can veren o,
Hem de hançer ile bağrımı etti lâlezar.

Bin şükür ederim bunda yok pişmanlığım,
Kızıl gülün hüsnü, kokusu ve de dikeni var.

Dikenli diye gülden vazgeçse bir an bülbül,
Bulmazdı bu cihanda karga kadar îtibar.

Çıkmasın gönlümden yârin koyduğu ateş,
Bu dertle gönlüm hem yara hem bahtiyar.

Hiç durur mu tende can, şimdi gamsız gamsız,
Dertsiz yaşamaktansa pervane olmak iftihar.

Neyse, cismimi kışa çevirdi bu devran işi,
Yâr hayâli ile kalbimde yaşar ebediyen bahar.

Yorumlar (0)