Millî Mücadele Dönemini Konu Alan Romanlar

Millî Mücadele Dönemini Konu Alan Romanlar

Millî Mücadele Dönemini Konu Alan Romanlar

 • Millî Mücadele, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bu nedenle, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Millî Mücadele ya da Milli Mücadele dönemi romancılar tarafından birçok kez ele alınmıştır. 
 • Romanlar genelde İstanbul’da başlar ve Anadolu’da devam eder. Kurtuluş Savaşı, kimi romanlarda sadece fonda yer alır. 
 • Yazarlar, savaşı iki açıdan değerlendirirler. Anadolu halkı Millî Mücadeleye destek olmuş ya da din adamları ve kasaba eşrafı tarafından kışkırtılarak karşı koymuştur.
Halide Edip Adıvar
 • Ateşten Gömlek (1922) 
 • Vurun Kahpeye (1923) 
 • Zeyno’nun Oğlu (1928) 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
 • Sodom ve Gomore (1928) 
 • Yaban (1932)
 • Ankara (1934) 
Reşat Nuri Güntekin 
 • Yeşil Gece (1928) 
 • Eski Hastalık (1938) 
Mithat Cemal Kutay 
 • Üç İstanbul (1938) 
Peyami Safa 
 • Bir Akşamdı (1924) 
 • Sözde Kızlar (1923) 
 • Biz İnsanlar (1937) 
Aka Gündüz
 • Dikmen Yıldızı (1927) 
Mehmet Rauf 
 • Halâs (1929) 
Ahmet Hamdi Tanpınar 
 • Sahnenin Dışındakiler (1950) 
Kemal Tahir 
 • Esir Şehrin İnsanları (1955) 
 • Esir Şehrin Mahpusu (1962) 
 • Yorgun Savaşçı (1965) 
Samim Kocagöz 
 • Kalpaklılar (1962)
 • Doludizgin (1963) 
Talip Apaydın 
 • Toz Duman İçinde (1974)
 • Vatan Dediler (1975) 
Hasan İzzettin Dinamo
 • Kutsal İsyan (1966-1968) 
İlhan Tarus 
 • Var Olmak (1957)
 • Vatan Tutkusu (1967) 
Tarık Buğra 
 • Küçük Ağa (1963)
 • Küçük Ağa Ankara'da (1966) 
Attila İlhan 
 • Kurtlar Sofrası (1963-1964)
 • Sırtlan Payı (1974)
 • Dersaadet’te Sabah Ezanları (1981)
 • Allah’ın Süngüleri (2002) 
Turgut Özakman 
 • Şu Çılgın Türkler

Yorumlar (1)
www.yksedebiyat.org 1 yıl önce
Tüm bu çalışmalar www.yksedebiyat.org'a aittir. Lütfen tüm bu çalışmaları sitenizden kaldırınız.