TANZİMAT DÖNEMİNDE GAZETECİLİK, İLK GAZETELER

TANZİMAT DÖNEMİNDE GAZETECİLİK VE İLK GAZETELER

 TAKVİMİ VEKAYİ:  İlk resmi gazete. 
 
 CERİDEİ HAVADİS:  ilk yarı resmi gazete. - İlk gazete eki - İlk savaş muhabiri - İlk okuyucu mektubu - Kitaplar bölüm bölüm tefrika edilir - Ansiklopedik bilgiler verir. 

 TERCÜMANI AHVAL: İlk özel gazete. Şinasi / Agah Efendi. Batılı anlamda ilk tiyato yayımı İlk Türk makalesi ( T:ahval mukaddimesi) İlk kez noktalama iş. Kullanılır. İlk kez haber tasnifi 
 
 TERCÜMANI EFKAR: İkinci özel gazete. Şinasi –N:Kemal-RMEkrem 
 
 MUHBİR:  Ali Suavi   

 HÜRRÜYET: NKEMAL – ZİYA PAŞA     Yurt dış.da . çıkan ilk gazete   Şiir veinşa burada yazara (Ziya Paşa) 
 
 İBRET:  N. Kemal / EDEBİ GÖRÜŞLER   

 DEVİR /BEDİR: Ahmet Mithat Efendi.   

 TERCÜMANI HAKİKAT: Ahmet Mthat Halkı eğitmek – bilgi vermek 
 
 SABAH:  Şemsettin Sami TERCÜMANI ŞARK: Şemsettin Sami 
 
 DİYOJEN:  Teodor kasap(mizah) 
 
 BEŞİR FUAD  Realizmi ilk defa HAKİKİYYÜN diye tanımlar. Metafizik görüşü reddeder. 
 

TÜRK EDEBİYATINDA TANZİMAT DÖNEMİ ÇEVİRİLERİ


 Roman / hikaye 

 TELEMAK :   Y.Kamil Paşa- ilk roman çevirisi. 
 
 MONTE CRİSTO :  Teodor Kasap 
 
 
 HİKAYEİ MAGDURİN :  Münif Paşa(sefiller çevirisi) 
 
 ROBENSON ÇEVİRİSİ :   Ahmet Lütfi Efendi 
 
 ATALA YAHUT AM.VAHŞİLERİ : R.M.Ekrem 
 
 KAMELYALI KADIN :   A.M.Efendi 
 
 
 TOPAL ŞEYTAN :   Teodor Kasap 
 
 


ŞİİR


 TERCMEİ MANZUME : Şinasi        (Türk Edebiyatında da ilk başarılı şiir çeviri) 
 
 TIFLI NAİM :  Ethem Pertev Paşa                             (otto riva örneği)   
 
 GÖL:   Sadullah Paşa 
 
 MUHAVERATI HİKEMİYE: Münif Paşa 


 
 TANZİMAT DÖNEMİNE DOĞRU

 AKİF PAŞA . – ADEM KASİDESİ Eski yeni arasındadır. Dramatiktir. Yokluğa övgüdür. Churcill olayı.Yunus emre bakış tarzı. Torununun ıstırabının yaşar.Realist. 
 
 AKİF PAŞA – TABSIRA Düzyazı eseridir 
 
 NAMIK KEMAL Yeni insan oluşturmak ister. Hürriyet vatan öğelerini kullanır. 
 
 SADULLAH PAŞA- 19ASIR MANZUMESİ Potizivizm savunur. Bilim teknik konularını edebiyatımıza getirir. 
 
 -19.Asır manzumesi  -Göl ( lamartinden Çeviri) 

Yorumlar (0)