Kompozisyon nasıl yazılır, kompozisyon örnekleri

Kompozisyon nasıl yazılırKompozisyon örnekleri

Konu: Kompozisyon Nasıl Yazılmalıdır? Kompozisyon örnekleri, kompozisyon nasıl yazılır? Kompozisyonun bölümleri, Giriş gelişme sonuç. 

Kompozisyon nasıl yazılır? Kompozisyon örnekleri

KOMPOZİSYON NEDİR?

Dil konusunda kompozisyon herhangi bir konuda yazılan kısa bir görüş ve değerlendirme yazısıdır. Ancak kompozisyon çok daha geniş anlamlar taşımaktadır. Kompozisyon, “farklı parçaları, nesneleri, ögeleri en iyi şekilde bir araya getirme ve bu şekilde oluşturulmuş bütün” anlamında bir kavramdır. Mimarlıktan güzel sanatlara, müzikten edebiyata kadar çok farklı alanlarda kullanılır. Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. 

Edebiyatta kompozisyon, duygu ve düşünceleri düzgün bir şekilde sıralama ve ifade etmeyi öğrenmek amacıyla yapılan bir düzyazı çalışmasıdır. Kompozisyon en az üç bölümden oluşur: giriş, gelişme ve sonuç. Bu bölümlerden her biri en az bir paragraftan oluşur.

Kompozisyon yazmanın kuralları

Kompozisyon yazmak, sanıldığı gibi herhangi bir konu üzerinde aklına gelen her şeyi basit bir düzen içerisinde ifade etmek değildir. Daha doğrusu, ciddi bir kompozisyon daha yoğun bir çabayı ve özeni gerektirmektedir. Bunun için etkili ve verimli bir kompozisyon yazarken belli kurallara uymak; kompozisyon yazma ilkelerini sırasıyla yerine getirmek gerekir.


Kompozisyon farklı parçaları, nesneleri ya da unsurları bir araya getirerek bir bütün oluşturma olarak tanımlanabilir. Kompozisyon kelimesi dilimize Fransızcadan girmiştir. Kelimenin kökü Fransızca “composer” fiiline dayanmaktadır. Her ne kadar kompozisyon kelimesi edebiyat ile ilgili bir terim gibi algılansa da mimari, resim, müzik, görsel sanatlar vb. daha birçok alanda kompozisyon terimi kullanılmaktadır.

Kompozisyon Nasıl Yazılmalıdır?


Kompozisyonla ilgili bilinmesi gereken en temel bilgi kompozisyonun 3 temel bölümden oluştuğudur. Bunlar; giriş, gelişme ve sonuç olarak ele alınabilir. Kompozisyona başlamadan önce hangi konuda yazılacağına karar verilmeli, konusu belirlenmelidir.

Konu belirlendikten sonra anlatılacak konuyu en iyi şekilde özetleyecek bir başlık seçilmeli ve giriş bölümü yazılmaya başlanmalıdır. Giriş bölümünde okuyucuyu etkileyici bir girizgâh yapılmalı anlatılacak konu yavaş yavaş şekillendirilmelidir.
 

Kompozisyonun Bölümleri Nelerdir?


Gelişme bölümünde ise ilk paragrafta anlatılan konunun içeriğine derinliklerine inilmeli ve konu detaylı örnekler, alıntılarla zenginleştirilmelidir. Gelişme bölümü, giriş bölümünde kısa bilgi verilen bölümün devamıdır bu sebeple bu kısımda daha detaylı bilgiler verilmeli ve bu paragraf oldukça uzun tutulmalıdır.

Konu hakkında akılda soru işareti kalmayacak şekilde detaylara yer verilmelidir. Sonuç bölümü ise son bölümdür ve gelişme bölümünde anlatılanların bu bölümde kısaca toparlanıp sonuca bağlanması gerekmektedir.

Sonuç bölümü son bölüm olduğu için en çok akılda kalacak bölümdür bu sebeple okuyucu etkilenmeli ve akılda kalacak cümleler ile kompozisyon sonlandırılmalıdır. Sonuç bölümü giriş kısmı gibi kısa tutulmalı ve kompozisyonun ana fikri bu kısımda okuyucuya aktarılmalıdır.Kompozisyon Yazım Kuralları Nelerdir?


Kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır.
- Bunlardan ilki kompozisyonun çizgisiz A4 kâğıdına yazılması gerektiğidir.
- Kompozisyon yazılacak A4 kâğıdının üstünden ve sol tarafında 3 cm, sağ tarafından 1,5 cm alt tarafından ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
- Kompozisyona atılacak başlık tam ortadan hizalanmalı ve tüm harfleri ya da kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
- Paragraflar başlarken 3 cm boşluk bırakılmalı ve bu boşluk tüm paragraflarda eşit şekilde olmalıdır.
- Tüm satırların yazımı ve aralarındaki boşlukta aynı şekilde olmalıdır. Tüm yazım kuralları kompozisyon yazımı içinde geçerlidir.

Kompozisyon örnekleri 1

Konu: Boş Durmanın Zararları İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

Yaşam, bize verilmiş en güzel armağandır. Yaşadığımız anlar sonsuz değil kısıtlıdır, çabucak geçer... İşte bunun için yaşadığımız her anın kıymetini bilmeliyiz ve  mutluluğu, çalışmayı geleceğe bırakmamalıyız. Şimdi, şu anda  çalışmaya başlamalıyız ve asla boş durmamalıyız.

Boş durmak  kişiyi mutsuz eder ve kişide  çeşitli psikolojik ve sosyal problemleri de beraberinde getirir. Boş duran  ne kendisine ne de içinde yaşadığı topluma faydalı olabilir. Boş durmak  insan için eziyetten başka bir şey değildir. Boş durarak zamanını boş yere tüketen insanlar  hayatın  kıymetinin farkında olmayan, çalışmanın verdiği zevkten mahrum kalan insanlardır.  Oysa çalışmak, her anın değerini bilerek yaşamdan zevk almak ve alın teri dökerek helalinden kazanmak dünyanın en güzel duygusudur. İnsan her yaşında çalışmalıdır. Bir işlerle mutlaka uğraşmalıdır ve kendini boşluğa kaptırmamalıdır. Çalışmanın, alın teri dökmenin  insana faydası olur sadece  fakat asla zararı olmaz. Oysa çalışmayan kimselerin  dünyaya da hiçbir faydası olmaz.

Bunun için insanoğlu her zaman var gücü ile çalışmalı ve son nefesine kadar çalışmayı, okumayı, araştırmayı hayatından  çıkarmamalıdır. Çalışmanın  önemi ile ilgili şu anlamlı sözü de yüreğimize katmalıyız: ’’ Ey insanoğlu akıp giden zamanın içinde yaşayan sensin, sen vaktini dolu dolu geçirirsen zamanda boşa geçmiş olmayacak.’’

Kompozisyon örnekleri 2

İyilik İle İlgili Kompozisyon

Başkalarını mutlu etmek , insanların sıkıntılarını gidermek için yapılan faaliyetlere iyilik adı verilmektedir . İyilik karşılık beklemeden , tamamen gönülden gelen bir istekle yapıldığında karşımızdaki insanı tahmin bile edemeyeceğimiz kadar mutlu eder . Ama yapılan iyilik sürekli iyilik yapılan kişinin yüzüne vurulursa o zaman hiçbir anlam ifade etmez.

 
İyilik hiçbir çıkar beklemeden yalnızca insan olmanın gereği olarak yapılmalıdır. İlerde o da bana yardımcı olur gibi düşüncelerle iyilik yapmak hoş değildir. Ayrıca bir iyilik yaptığımızda yaptığımız iyiliği unutmalıyız, karşılığında bir şey beklememeliyiz. Hatta iyilik yaptığımız insan iyilik yapmaya değer biri bile olmayabilir ama biz yine de insan olmanın bir gereği olarak devamlı iyilik peşinde koşmalıyız. Ne demiş atalarımız : " İyilik yap denize at,  balık bilmezse Halik bilir. "  İşte biz de bu düşünce ile iyilikte bulunmalıyız etrafımıza... Yani iyiliğin kıymetini kişi bilmese bile Allah mutlaka mükafatımızı verecektir. İnsan iyilik yaptığı zaman başkalarına faydalı olmanın verdiği hazla ruhunu arındığını hisseder.  İyilik yapmak bizlere bu dünyada önemli bir birey olduğumuz hissini de verir...

Sonuç olarak diyebiliriz ki iyiliğin egemen olduğu bir toplumda mutluluk ve huzur hakim olur. İnsanlar birbirlerini düşündüğü için dostluk ve kardeşlik duyguları yayılır. Bu yüzden herkes elinden geldiği kadar etrafına iyilik yapmak için gayret göstermelidir.

Kompozisyon örnekleri 3

24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Kompozisyon

Öğretmenler bir milletin daha kültürlü ve eğitimli bir toplum haline gelmesinde  büyük sorumluluk alan eğitim neferleridir . Öğretmen  öğrencileri için her türlü fedakarlığı yapan ve bu fedakarlığı yaparken de tıpkı bir anne ve baba gibi sorumluluk alan kutsal bir mesleğin gerçekleştiricileridir.

Öğretmenler öğrencileri arasında ayrım yapmayan ve onları olduğu gibi kabul eden ve onları çok seven kişilerdir. Öğretmen öğrencinin ilgi ve isteklerini dikkate alandır. Bunun için öğrenciler de öğretmenlerine karşı saygılı olmalı, onların yaptığı fedakarlıkların karşılığını öğrenciler de derslerine çok iyi iyi bir şekilde çalışarak öğretmenlerine göstermelidir.

 
Öğretmenler sadece eğitim ve öğretim yapmaz, yeri geldiğinde bir işçi gibi okulun her türlü boya, badana , onarma işlemlerini de yapar ve bunu yaparken de devletten herhangi bir karşılık beklemez. Bunun için öğretmenlerimizin değerini bilmeli ve onları başımızın üzerinde tutmalıyız. Bir toplumun aydın ve kültürlü bir toplum olmasını sağlayan öğretmenlerdir. Mustafa Kemal de öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere çok önem vermiş ve öğretmenler ile ilgili şu sözleri söylemiştir: ''Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.''
 ''Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.''
'' Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.''

Bundan dolayı öğretmenlerimizi  sevmeli ve onların değerini ömrümüz boyunca bilmeli,  onların bizim için verdiği emekleri asla unutmamalıyız. Onları her zaman ziyaret etmeli, aramalı ve sormalıyız ki sevildiklerini bilsinler, saygımızı görsünler.

Gönderen Üyemiz: Mehtap Özgenç

Yorumlar (0)