KOMPOZİSYONDA AYRINTILI PLAN ÖRNEKLERİ, KOMPOZİSYON PLAN ÖRNEKLERİ 

KOMPOZİSYONDA AYRINTILI PLAN ÖRNEKLERİ, KOMPOZİSYON PLAN ÖRNEKLERİ 

Örnek 1:

Konu: Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. (Deneme planı)

Konunun Ana Düşüncesi (Maddesi): Vatan

Konunun Görüş Açısı: Vatan için ölmek

Konunun Şekli: Deneme

Konunun Ayrıntılı Planı:

Giriş:

1. Vatanın tanımı

2. Her yaşanılan yerin vatan olamayacağı

Gelişme:

1. Vatan, en dar anlamda yuvamızdır, oturduğumuz evdir.

2. Vatan, sıradan bir varlık değil, din gibi namus gibi kutsal bir değerdir.

3. Vatanı değerli kılan madde özelliğinden çok mana özelliğidir.

4. Vatan bize atalarımızın yadigarıdır.

5. Kültür değerleri adı altında topladığımız bütün unsurların işlendiği yerdir.

6. Vatan, bizim doğup büyüdüğümüz, öldüğümüzde gömülmek istediğimiz yerdir.

Sonuç:

1. Her kara parçası vatan olamaz.

2. Vatan, başarılarımızın ve başarısızlıklarımızın aynasıdır.

3. Vatan, uğrunda ölünmeye değer bir yerdir.

Örnek 2:

Konu: “Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.” (Eleştiri planı)

Konunun Maddesi: Ayrılık

Konunun Görüş Açısı: Zamanla unutulma

Konunun Şekli: Eleştiri

Konunun Ayrıntılı Planı:

Giriş:

1. Ayrılığın tanımı

2. Zamanın ve gözden uzak olmanın unutmaya etkisi

3. Bunun her zaman doğru olamayacağı

Gelişme:

1. Ayrılığın insan hayatındaki yeri

2. Ayrılığın unutmaya etkisi

3. Bellek zayıflığının unutmaya etkisi

4. Unutmada çıkar duygusunun payı

5. Her şeyin unutulamayacağı

a. Bazı güçlü duyguların, hayatımızı etkileyen bazı şeylerin unutulamayacağı

b. Bizim bir parçamız durumuna gelmiş yakınlarımızın, şuur altımıza yer etmiş yüzlerin, hatta korkuların unutulamayacağı

Sonuç:

1. Uzun ayrılıklar unutmaya sebep olabilir.

2. Ancak, ayrılık unutmanın tek sebebi değildir.

Örnek 3:

Konu: Kuvvete dayanmayan adalet aciz; adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Makale planı)

Konunun Maddesi: Adalet ve kuvvet

Konunun Görüş Açısı: Kuvvetsiz adaletin acizliği; adaletsiz kuvvetin zalimliği

Konunun Şekli: Makale

Konunun Ayrıntılı Planı

Giriş:

1. Adalet nedir?

2. Kuvvet nedir?

3. Kuvvetsiz adaletin acizliği; adaletsiz kuvvetin zalimliği

Gelişme:

1. Adaletin yararlandığı kuvvet nasıl bir kuvvettir. Uygulamadaki görünümü

2. Kaba kuvvet nedir? Adalete yardımcı olan kuvvetten farkı nedir?

3. Kuvvette ölçü

4. Güçle desteklenmeyen adaletin acizliğine zamanımızdan ve tarihten örnekler

5. Adaletle donatılmayan gücün zulüm doğuracağı, buna tarihten ve zamanımızdan örnekler

Sonuç:

1. Ölçüsüz kuvvet savunulamaz.

2. Güç kullanmayan adaletin boşlukta kalacağı

3. Adaletin kuvvetle, kuvvetin adaletle donatılması gerektiği

Yorumlar (0)