Zılant - Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

Türk Tarihi Ve Söylence Sözleri

"Zılant"

 "Zılant, Zilant", Kazan, Tataristan'ın simgesi.

Türk tarihinde ve söylencelerinde yer alan önemli bir kişilik/kavram. 

ZILANT: Yılan Anası. 

Eşdeğer: ZİLANT 

Her tür derde devâ bulabilen tek boynuzlu bir yılandır.
Günümüzde Tatarya’nın simgesi hâline gelmiştir. 

“Zılan-Tav” (Yılan Dağı) adlı bir yerde yaşadığına inanılır. Bir efsâneye göre geçmiş çağlarda iki başlı bir ejder Tatar ülkesine musallat olur.

Bu başlardan biri yalnız ot yerken, diğeri ise bâkire kızları yutar. Bu ejdere her gün (kimi söylencelerde yılda bir kez), ot ve genç kız gönderilir. En sonunda bir yiğit çıkarak otun içinde saklanır ve ejder kızı yutmadan otları ve mağarayı ateşe verir.
Ejder kaçarak bir gölün içine girer ve kaybolur. Tatarlar yüz yıl yaşayan yılanın “Zilant” olacağına inanırlar.

Yorumlar (0)