Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Adların Kökenbilim İncelemesi 3: Balkar ve Bulgar

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Adların Kökenbilim İncelemesi 3: Balkar ve Bulgar


Arif Cengiz Erman

Binlerce yıldır birbiriyle defalarca karışmış olan Türk halkları tarihte kendilerini çeşitli  adlarla anmışlardır.
 

Balkar ve Bulgar adlarının asi anlamına geldiği düşünülmektedir.

Bu adların, Ön Türkçe isyan etmek anlamına da gelen bala sözünden evrilen balka ve  bulga sözlerinden geldiği öne sürülür.

Bala sözü ayrıca yönetim ve yönetmek anlamlarına da gelmektedir.

Bu açıdan Bulgar ve Balkar adları “yönetici” anlamı taşımaktadır, demek yerinde olacaktır.

Arif Cengiz Erman

 

 

Yorumlar (0)