ŞAH VE MELİK SÖZLERİNİN KÖKENİ - Arif Cengiz Erman

ŞAH VE MELİK SÖZLERİNİN KÖKENİ

ŞAH sözünün kökeni yaşlı; tekke önderi ya da kabile ve aşiret başkanı anlamlarına gelen Arapça ŞEYH sözüdür.

Bu söz Arapçaya; baş eğmek, itaat etmek, uymak, tanımak anlamına gelen Sümerce ŞEG sözünden geçmiştir ve daha sonra Türk diline ÇÖK(mek) eylemi olarak evrilmiştir. Farsçaya Arapçadan geçen bu söz, şâh ve şêh olarak telaffuz edilmiştir. Şahın şahı sözünden Farsçalaştırılan şâhân şâh (şahların şahı) sözü ise, Farsçada şâhên şâh, şâhên şêh, şêhên şâh ve şêhên şêh biçimlerinde de telaffuz edilmektedir.

Ön Türkçe (Etrüskçe) MULUK sözü, kurban anlamına gelmenin yanında soylu anlamına da gelmektedir ve Türk dilinde daha sonra YULUĞ sözüne dönüşmüş, ancak Arapçadan "kurban" sözünün Türk diline girmesinden sonra unutulmuştur (Sümercede ise bu sözün kökü GUL biçimindedir ve Çuvaşçaya ŞUL olarak evrilmiştir). 
MULUK sözü, Ön Türk dillerinde "soylu" anlamına gelen diğer sözler gibi "kıral" anlamını da karşılamaktadır (örneğin sang, kang ve king sözleri gibi). Bu söz Arapçaya da geçmiştir. Arapçadaki hükümdar ve mal sahibi anlamlarına gelen MELİK, bir şeye sahip olan anlamına gelen MALİK, mal anlamına gelen MÜLK, efendi; sahip anlamlarına gelen MEVLA ve bilim adamı anlamına gelen MOLLA sözleri Türkçe MULUK sözünden gelmektedir.

Arif Cengiz Erman

TDH-KOLAY ERİŞİMİ

Türkçe

Göktürkçe

Edebiyat

Türkçe Adlar

Tarih

Kökenbilgisi

Lehçeler

Yazım Kılavuzu

Türk Dünyası

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Sıfatlar

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anltatım Bozuklukları

Ana Bet

Atasözleri

TDH-Instagram

TDH-Tvitır

TDH-Feysbuk

Yorumlar (0)
18°
açık