İletişim ve Öğeleri, İletişim nedir? Etkili İletişim Nedir? Olumlu iletişim nedir?

İletişim ve Öğeleri, İletişim nedir? Etkili İletişim Nedir? Olumlu iletişim nedir?

ETKİLİ KONUŞMA KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ (TIKLAYINIZ)

Güzel Konuşma, Etkili Konuşma, Hitabet, Hitabetin Özellikleri, Hitabet Çeşitleri, Etkili Konuşma Örnekleri, Etkili Sesin Nitelikleri, Sese Anlam Yükleme, Doğru Sesletim, Soluğun Doğru Kullanılması, Baş Hareketleri,

Bu yazıda etkili iletişim nedir, iletişim nedir makale, iletişim öğeleri nedir, dil ve iletişim nedir, olumlu iletişim nedir, iletişim nedir pdf, iletişim çeşitleri, iletişim unsurları gibi konular ele alınmıştır.

İLETİŞİM 

İletişim, karşılıklı iletmek anlamına gelip insanlar arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. İletişim, özeldir ve karşılıklıdır. İletişimin düşünce ve bilgi yönü konuşmayla duygu yönü ise gülümseme, susma, ağlama şeklinde gerçekleşir. (İletişim ve öğeleri başlığı altındaki "kanal"a bakınız) Resim, kitap, gazete, sinema, heykel ve mimariyle de iletişim gerçekleşebilir. İnsanlar, tarih boyunca duman, mektup, tebrik kartı, kuş, ıslık, trafik işaret ve levhaları, internet gibi değişik araçları kullanarak da iletişim kurmuşlardır. İletişim ve öğeleri konusuna geçmeden iletişimin öneminden bahsetmek gerekir.

İletişimin Önemi

Toplum içinde yaşayan her birey, farkında olsun veya olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir. İnsanlar, duygu, düşünce ve hayallerini, isteklerini birbirlerine iletişimle aktarırlar. Dolayısıyla insan çevresiyle sürekli bir iletişim halindedir. İletişim çağı olarak adlandırılan çağımızda insanlar iletişimin büyük bir kısmını bilişim araçlarıyla sağlarken eskiden bu iletişimi ateş, duman, duvarlara çizilen çeşitli resimler, farklı kuş türleri ile sağlamışlardır. Bu iletişimi sağlayan da iletişim ve öğeleri konusunun kanal kısmıdır. Demek ki zaman, iletişim kanallarını tamamen farklı kılmıştır. İletişim, çağımızda uzağı yakınlaştırdığı gibi yakınları da uzaklaştırmıştır. Öyle ki en yakınımızda olan kişilerle bile yüz yüze görüşmek ve onları ziyaret etmek yerine hemen telefonla iletişim kurmaya çalışırız.


İletişimin Öğeleri

İletişimin başlıca altı öğesi bulunmaktadır.


 1. Gönderici (kaynak kişi)

 2. Alıcı (okur, dinleyici)

 3. İleti (mesaj)

 4. Kanal (araç)

 5. Bağlam (ortam)

 6. Dönüt (geri bildirim)


 7.  


 1. Gönderici (kaynak kişi):İletişimin öğeleri arasında en önemli olanıdır. İletiyi hazırlayan, gönderen kişidir. Çünkü gönderici olmadan iletişim olmaz. Gönderici "ben" veya "biz"ile karşımıza çıkar. Sınıf ortamında ders anlatan öğretmen gönderici rolündedir.


 2.  


 1. Alıcı (okur, dinleyici):Göndericinin hedef kitlesidir. Göndericinin mesajını alıp çözen kişi veya kişilerdir. Sınıf ortamında öğrenci alıcı, dinleyici konumundadır.


 2.  


 1. İleti (mesaj):Kaynak kişinin (gönderici) alıcıya aktardığı duygu ve düşüncelerdir. Sınıf ortamında dersin konusu, asıl anlatılmak istenen duygu veya düşünce iletiyi oluşturur.


 2.  


 1. Kanal (araç): Kanal,iletinin kullandığı araçtır. Ses dalgaları, video, internet, gazete, dergi, kitap, SMS, mail, televizyon, faks, telgraf gibi araçlar iletişimde kanal görevindedir. Sınıf ortamında öğretmenin sesi kanal görevindedir. Yine FATİH projesi kapsamında sınıflarda yer alan akıllı tahtalar kanal görevi görmektedir.


 2.  


 1. Bağlam (ortam):İletişimin gerçekleştiği ortam, mekândır. Sınıflar, miting alanları, konferans salonları birer bağlamdır.


 2.  


 1. Dönüt (geri bildirim):Alıcının iletiyi aldıktan sonra, göndericiye verdiği cevaba denir. İletişimde her şey bir dönütü gerçekleştirmek için yapılır. Diğer öğelerde amaç bir sonuç elde etmektir.


 2.  

Örnek

Mustafa, (arkadaşına mail atarak):

— Akşam bize gelecek misiniz?

Yusuf:

— Evet, geleceğiz. (dönüt)

Kod (Şifre): Kaynak kişinin (gönderici), mesajını yazı yazarak, resim çizerek, rakamlarla ya da hareketlerle anlatmasıdır.


İletişimin İnsan Hayatındaki Önemi

İletişimin pek çok tanımı bulunmaktadır. İletişim, belirli araçlar kullanarak, bilgi, düşünce ve tutumların karşılıklı aktarılmasıdır.

İletişim, beşikten mezara kadar hep insanla olan ve insan için hava kadar hayati önemi olan bir ihtiyaçtır. İletişim anlam arama çabasıdır, insanın başlattığı, kendisini çevresinde yönlendirecek ve değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarıları ayırt etme ve örgütlemeye çalıştığı yaratıcı bir edimdir.

İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne kadar iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur. İletişim geçmişten bugüne kadar sürekli gelişerek ilerlemiştir. İlk başta beden diliyle, el- kol hareketleriyle, jest ve mimiklerle, ateş yakarak, duman çıkararak, mağaralara resimler çizerek, kralların sarayına çeşitli figürler yaparak iletişim kurulurken, daha sonra teknolojinin gelişimine paralel olarak iletişim araçlarının da yeni gelişmeler olmuştur.

'Etkili İletişim' Nedir?

İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir. İnsanların bir araya gelmeleri ya da birlikte yaşayabilmelerinin olmazsa olmazı iletişimdir. İnsanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımı iletişimi oluşturur. Doğası gereği iletişim kurmak insanın temel ihtiyaçları arasındadır. Aile, okul, iş, arkadaş, eş, kurumlar hatta devlet bile bireyin iletişim kurduğu birimlerdir.

Birey, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için de iletişim oldukça gereklidir. Toplum düzeninin sağlanması ya da kanun ve kuralları sağlıklı bir biçimde işletilmesi için yine iletişim gereklidir.

Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için, ilgili tarafların üzerinde anlaştıkları ve bu sayede aralarında bilgi alış verişini sağlayabilecekleri ortak bir dilin paylaşılmasına ihtiyaç vardır. Ancak kurulan bütün iletişimler olumlu değildir. Birisiyle yumruklaşmak, ağız dalaşına girmek de bir iletişim şeklidir.

Olması gereken, her alanda her birimle sağlıklı iletişim kurmayı başarmaktır. Sağlıklı iletişim kurmanın temel doğruları vardır. Bunlar:

Doğal olmak
Kabul etmek ve saygılı olmak
Empatik olmak
Tutarlı olmak
Güven verici olmak
Yargılayıcı olmamak
Ortak ihtiyaçlara yönelir olmak
Açık olmak
Uzlaşmacı olmak
Gerçeği doğru dille aktarmak
Kişileri değil problemi eleştirebilmek
İlgili ve farkındalıklı olmak


​Etkili İletişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İletişim sürecini hazırlayan, başlatan ve ileten kişiye genel olarak gönderici (kaynak) adı verilmektedir. Gönderici iletişimin en önemli öğesidir. İletişim göndericisiz gerçekleşemez. İletişimde en önemli sorumluluk göndericiye aittir.

Kaynak algılama, seçme, düşünme, yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir. Göndericinin dikkat etmesi gereken özellikleri beş ana başlık altında sıralamak mümkündür.

Gönderici konu hakkında bilgi ve tecrübe sahip olmalıdır.
Gönderici belli bir düşünceyi formüle ederek en uygun sembol ve kanalı seçmelidir.
Gönderici elverişli zaman ve mekanı belirleyerek İleti göndermelidir.
Gönderici iyi bir kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
Gönderici alıcının zihinsel algı yeteneğini dikkate alarak iletiyi göndermelidir.
Gönderici bu hususlara dikkat etmediği takdirde başarılı olması mümkün değildir.


İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri


İletişimde iyi bir dinleyici olabilmek de oldukça önemlidir. Kişiler arası iletişimin etkili olabilmesi için gönderinin iyi anlatması kadar alıcının da iyi bir şekilde dinlemesi gerekmektedir.

İyi bir dinleyicinin etkili bir iletişimde yapması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
Göz teması kurar.
Son sözü söylemek için çabalamaz.
Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir).
Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

İletişimde Yapılan Hatalar

Kişiler iletişim kurarken bazen isteyerek bazen ise istemsiz olarak bazı hatalar yapabilmektedir. Bunlar iletişim sürecini genellikle olumsuz şekilde etkileyecek hatalar olabilmektedir. Bu nedenle iletişim kurarken bazı tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekmektedir.

Genel olarak iletişimde yapılan hatalar şunlardır:

Emir vermek
Tehdit etmek
Uyarmak
Konuyu saptırmak
İsim takmak
Sınamak
Öğüt vermek
Eleştirmek
Yargılamak
Nutuk çekmek
Suçlamak
Alay etmek

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu